In Monitorul oficial de luni 25 ianuarie 2016, s-a publicat un Ordin al Ministrului de Finante foarte important pentru toti salariatii si angajatorii. Acesta prezinta tabelul deducerilor personale aplicabile pentru salariile acordate incepand cu luna ianuarie 2016. Avem o usoara crestere a deducerii personale de la suma de 250 lei la suma de 300 lei, respectiv deducerea pentru copii in intretinere se va acorda ambilor parinti, fata de anul trecut cand deducerea se acorda unui singur parinte. Pentru persoanele cu salariile mai mici de 3000 lei, salariul net creste cu cativa leuti, iar pentru salariile mai mari de 3000 lei, nu se acorda deducerile de baza.

HotNews.roFoto: Hotnews

Documentul transpune prevederile de la art. 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv adopta calculatorul deducerilor personale lunare, aplicabile pentru calculul de salarii incepand cu luna ianuarie 2016.

Sa urmarim structura generala a deducerilor:

Deducerile personale sunt stabilite regresiv, astfel:

a) pentru salarii brute de pana la 1.500 lei, deducerile personale sunt:

- suma de 300 lei pentru salariatul fara persoane in intretinere;

- suma de 400 lei pentru salariatul cu 1 persoana in intretinere;

- suma de 500 lei pentru salariatul cu 2 persoane in intretinere;

- suma de 600 lei pentru salariatul cu 3 persoane in intretinere;

- suma de 800 lei pentru salariatul cu 4 sau mai multe persoane in intretinere.

b) pentru salarii brute intre 1.501 lei si 3.000 lei, deducerea personala sau deducerile pentru persoane in intretinere, se reduc de la sumele mai sus amintite pana la zero;

c) pentru salarii brute mai mari de 3.001 lei, nu se acorda deduceri.

Sa amintim cateva aspecte regasite la pct. 13 din HG nr. 01/2016 privind normele de aplicare a noului Cod fiscal:

 • Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.
 •  Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.
 •  Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.
 •  Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, daca veniturile minorului sunt mai mici de 300 lei lunar.
 • Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 300 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.
 • Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: a) datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal) si b) datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).
 • Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.
 •  Salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele.
 •  Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
 • Salariatul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care genereaza o modificare, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)

Foarte important:

 • Deducerea personala nu se fractioneaza in functie de numarul de ore in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.

Vezi documentul si tabelul, asa cum au aparut in Monitorul Oficial, aici.