Fiscul va publica pe pagina de internet lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante si suma acestor obligatii, potrivit Ordinului ANAF nr. 558/2016 care aproba Procedura de publicare a listelor debitorilor cu obligatii fiscale restante. Listele se publica separat pentru debitori - persoane juridice, si debitori - persoane fizice.

ANAF va publica lista datornicilor persoane fizice si juridiceFoto: Hotnews
  • Ce reprezinta obligatiile fiscale restante?

Obligatiile fiscale restante sunt cele existente la sfarsitul trimestrului de raportare si neachitate pana la data publicarii listei.

Prin obligatii fiscale restante intelegem: obligatiile fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata dar si diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata.

  • Ce categorii de obligatii nu sunt considerate obligatii fiscale restante?

Nu sunt considerate obligatii fiscale restante:

a) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii;

b) obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata;

c) obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara.

Ordinul analizat astazi introduce si o serie de plafoane pentru obligatiile fiscale restante, ce nu fac obiectul publicarii pe site-ul ANAF. Aceste plafoane sunt:

  • 1.500 lei, pentru marii contribuabili;
  • 1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
  • 500 lei, pentru ceilalti debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent sau exercita profesii libere;
  • 100 lei, pentru persoanele fizice.
  •  Ce elemente va cuprinde lista?

Lista va cuprinde: denumirea/numele si prenumele debitorilor, codul de identificare fiscala sau codul numeric personal, domiciliului fiscal si cuantumul total al obligatiilor fiscale restante.

Organul fiscal va comunica debitorului o notificare pana in data de 15 a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, cu privire la obligatiile fiscale restante.

Actul normativ mai precizeaza ca in cazul in care exista neconcordante intre evidenta debitorilor si sumele cuprinse in notificari, punerea de acord asupra acestora se realizeaza in termen de 5 zile de la data notificarii, in caz contrar obligatiile fiscale restante notificate se considera recunoastere a datoriei.

Stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a organelor abilitate sa aplice masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita este reglementata de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.

Conform acestui temei normativ, prin cazuri speciale de executare silita se intelege punerea in aplicare a prevederilor privind executarea generate de hotarari judecatoresti definitive prin care s-a dispus recuperarea unor creante bugetare de la debitori persoane fizice sau juridice, hotarari judecatoresti definitive pronuntate ca urmare a sesizarilor formulate de catre comisiile de cercetare a averilor, precum si alte titluri executorii prin care se stabilesc dobanzi, penalitati de intarziere, majorari de intarziere prin hotarari judecatoresti definitive.

Structura abilitata sa duca la indepliniere procedura acestor executari silite este Serviciul executari silite cazuri speciale.

Organul competent in administrarea contribuabililor ii notifica pe acestia ori de cate ori intervin modificari cu privire la cazurile speciale de executare silita, precum si cu privire la structura abilitata cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita.

Situatiile in care personalul din cadrul Directiei de executari silite cazuri speciale poate participa efectiv la executarea silita sunt:

a) in cazul in care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depaseste pragul de 10 milioane euro, echivalentul in lei;

b) in cazul in care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;

c) in cazul blocarii fondurilor si resurselor economice ale persoanelor ce fac obiectul sanctiunilor internationale;

d) la solicitarea scrisa a vicepresedintelui coordonator al activitatii de colectare a veniturilor bugetare;

e) in cazurile identificate la nivelul Directiei executari silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebita. (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)