In Monitorul oficial de joi, 04 februarie 2016, o fost publicat ordinul privind modul de completare si depunere pentru situatiile financiare anuale aferente anului 2015. Sunt primele situatii ce confirma profitul supus impozitului pe dividend in procent de 5%, conform noului Cod fiscal. Reglementarile sunt aplicabile atat pentru entitatile ce au exercitiul financiar anul calendaristic, cat si pentru entitatile ce au exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

MFP a publicat modul de completare al situatiilor financiareFoto: Hotnews

Se supun prezentelor proceduri atat entitatile ce conduc contabilitatea conforma cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cat si cele ce conduc contabilitatea conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - IFRS.

  • In ce termene se depun situatiile financiare ale anului 2015?

Pentru societati, ca regula generala, termenul este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana pe data de 29 mai 2016, pentru acele societati ce au anul calendaristic exercitiul financiar.

Organizatiile fara scop patrimonial (asociatii, fundatii), depun situatiile financiare anuale in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana pe data de 29 aprilie 2016.

Entitatile ce nu au desfasurat activitate de la infiintare, depun o declaratie pe propria raspundere, in termen de 60 de zile de la finele exercitiului, respectiv pana pe data de 29 februarie 2016.

Situatiile financiare sunt adaptate "marimii" entitatii, depunandu-se urmatoarele tipuri de situatii:

  • bilant prescurtat si cont prescurtat de profit si pierdere, depus de catre microentitati, respectiv de entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: totalul activelor: 1.500.000 lei;  cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei; numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
  •  bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note explicative la situatiile financiare anuale, depus de catre entitatile mici, respectiv de entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei; numarul mediu de salariati in cursul exerciᅢiului financiar: 50. Optional, aceste entitati pot intocmi situatia modificarii capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.
  •  bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale, depuse de catre entitatile mijlocii si mari, respectiv de catre entitatile care la data bilantului, depasesc limitele a cel puᅢin doua dintre urmatoarele trei criterii: totalul activelor: 17.500.000 lei; cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei; numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Sunt supuse auditului situatiile financiare anuale ale entitatilor care depasesc pentru doi ani consecutivi, cel putin doua din urmatoarele criterii:

a) totalul activelor : 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri neta : 32.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati : 50.

De asemenea, sunt supuse auditului situatiile financiare ale entitatilor de interes public, indeferent de valoarea acestor parametri. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.