In Monitorul Oficial de joi au fost publicate noile formulare ale declaratiilor 307 si 311 privind plata TVA. Intrucat cazurile frecvente in care autoritatile fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA, sa acordam o atentie deosebita acestor declaratii.

ANAF a publicat noile formulare ale declaratiilor 307 si 311 privind plata TVAFoto: sxc.hu

Noul Cod fiscal pastreaza o reglementare existenta si in perioada anterioara in sensul ca persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat din oficiu de catre autoritatea fiscala au obligatia platii TVA pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, pierzand dreptul sa deduca TVA de la achizitiile aferente acestor livrari de bunuri/prestari de servicii, conform prevederilor de la art. 11 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

Beneficiarii ce achizitioneaza bunuri si servicii de la aceste tipuri de societati nu au dreptul sa deduca TVA daca sunt persoane inregistrate in scopuri de TVA. Desigur, aceasta prevedere incalca principiul neutralitatii TVA.

Pana la noi modificari legislative, plata TVA la buget se declara in baza formularului 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" ce trebuie depus pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii.

Acesta este si termenul pana la care trebuie achitata taxa pe valoarea adaugata.

Prin OpANAF nr. 795/2016, autoritatile adopta noul formular al declaratiei, actualizat la noua numerotare a Codului fiscal.

Din ce cauze poate fi anulata inregistrarea in scopuri de TVA?

Cauzele ce conduc la anularea inregistrarii in scopuri de TVA sunt enumerate de art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015, dintre care amintim:

  • societatea a fost declarata inactiva fiscal in conditiile noului Cod de procedura fiscala;
  • timp de 6 luni societatea nu a depus deconturile de TVA;
  • timp de 6 luni societatea nu a avut livrari de bunuri/prestari de servicii sau achizitii in sfera TVA;
  • in cazul suspendarii activitatii la Registrul comertului;
  • in cazul in care administratorii sau asociatii au inscrise in cazier unele infractiuni economice;
  • mai nou, in cazul in care societatea nu prezinta dovada capacitatii desfasurarii activitatii economice in sfera TVA, asa cum rezulta din formularul 088, pentru care cunoastem disputele de opinii intre contribuabil si organul fiscal.

Formularul se foloseste pentru a declara TVA de la livrari de bunuri si prestari de servicii ce apar dupa anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA si nu trebuie confundat cu functionarea formularului 307, chiar daca acesta are un rol similar.

Formularul declaratiei 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata" se utilizeaza la momentul in care unui contribuabil persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA i se invalideaza codul de TVA.

Functia principala a formularului este de declarare a TVA generat de ajustarea TVA deductibila pentru bunurile si serviciile neconsumate, achizitionate anterior cu deducere de TVA.

De exemplu, unei societati cu obiect de activitate comert de bunuri, i s-a invalidat codul de TVA ca urmare a nejustificarii intentiei de a desfasura activitati economice in baza formularului 088. Aceasta a avut anterior o achizitie de stocuri pentru care a dedus TVA. Vanzarea stocului se va efectua dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Societatea este obligata sa colecteze TVA la vanzare.

Care sunt asadar implicatiile?

Implicatiile sunt:

  • se ajusteaza TVA dedusa la achizitia stocului, platindu-se la buget pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care i s-a invalidat codul de TVA iar societatea declara aceasta suma TVA in baza declaratiei 307;
  • vanzarea ulterioara conduce la colectarea de TVA ce se va declara in baza declaratiei 311.

Tot formularul 307 se utilizeaza si pentru plata TVA in cazul transferului de active cand acestea sunt transferate de la o persoana inregistrata in scopuri de TVA catre o persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA ce nu se inregistreaza nici cu ocazia transferului de active.

Beneficiarul transferului este considerat succesorul societatii cedente din perspectiva TVA. Daca acesta nu se inregistreaza in scopuri de TVA atunci are obligatia ajustarii TVA pentru activele primite prin transfer.

Plata si declararea TVA se realizeaza prin depunerea formularului 307 (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)