Dupa saptamani intregi de asteptare si la o saptamana dupa termenul promis de insusi ministrul Finantelor, Hotararea de Guvern care clarifica modul de plata al impozitului pe cladiri va aparea luni in Monitorul Oficial, au confirmat vineri pentru HotNews surse din Finante. Hotararea, care a fost adoptata in urma cu o saptamana de Guvern, nu va prelungi insa termenul de depunere al declaratiilor de impunere, astfel ca cetatenilor le raman mai putin de 11 zile in care acestia sa le descarce, sa le completeze si sa le depuna.

Anca Dragu, ministrul Finantelor PubliceFoto: Guvern

Desi toti asteptau ca documentul sa apara luni sau marti in Monitorul Oficial, acesta intarzia sa apara, alimentand speculatii privind o posibila amanare a termenului de depunere. "Intarzierea s-a datorat incorporarii unor recomandari ale Consiliului Legislativ, insa luni textul va aparea in Monitor", au mai spus sursele citate.

Reamintim ca in 11 martie, Guvernul a modificat si completat printr-o Hotarare, normele de aplicare ale Legii Codului fiscal, prin includerea unor explicitari si a unor noi exemplificari ale situatiilor determinate de diversitatea activitatii contribuabililor. De exemplu, in ceea ce priveste impozitul pe cladiri, s-au adus lamuriri privind "ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele fiscale", precizandu-se ca nu mai este necesara depunerea rapoartelor de evaluare in cazul rapoartelor de reevaluare intocmite in intervalul 2013-2014 si inregistrate in situatiile financiare in aceeasi perioada.

  •     Impozite si taxe locale

Au fost aduse clarificari in cazul cladirilor/terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna. In aceste situatii obligatia declararii si platii taxei pe cladiri/teren apartine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

De asemenea, au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala. In cazul persoanelor care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta pentru care suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, daca proprietarul depune declaratia privind destinatia mixta a cladirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere prin care se atesta faptul ca "nici una din cheltuielile cu utilitatile nu este inregistrata in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica" se va datora impozitul pe proprietati utilizate in scop rezidential. Prin cheltuieli cu utilitatile se intelege cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, gaze natural, termoficare, apa, canalizare.

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri, s-au adus lamuriri privind "ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele fiscale", precizandu-se ca nu mai este necesara depunerea rapoartelor de evaluare in cazul rapoartelor de reevaluare intocmite in intervalul 2013-2014 si inregistrate in situatiile financiare in aceeasi perioada, precum s-a si precizat ca in cazul persoanelor juridice care dobandesc cladiri prin construire in ultimii trei ani ai anului de referinta, valoarea cladirii este cea prevazuta in procesul-verbal de receptie finala;

Guvernul a detaliat modalitatea acordarii scutirii de impozit pe cladiri/terenuri, specificandu-se faptul ca scutirea de impozit se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate asupra cladirii/terenului.

A fost exemplificat modul de determinare a calculului impozitului pe teren in cazurile in care un contribuabil detine mai multe terenuri situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii;

In cazul mijloacelor de transport, au fost detaliate prevederile privind regimul actului de instrainare ¬ dobandire in diferite cazuri de instrainare a unui mijloc de transport.

Au fost completate prevederile referitoare la perioada de transmitere in format electronic a situatiei centralizatoare a radierilor/inmatricularilor/inregistrarilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala.

  •     Taxa pe valoarea adaugata

Guvernul a adus clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul unor servicii de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficie, asupra unui bun imobil, in situatia in care nici contractul, nici factura nu prevad un termen-limita pentru efectuarea platii;

In privinta cartelelor preplatite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri si pentru care nu se poate determina momentul utilizarii creditului si destinatia acestuia s-a precizat ca tratamentul este similar cu cel al cartelelor preplatite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicatii;

S-a mentionat ca o persoana care vinde un voucher cu scop multiplu, fara sa efectueze si livrarea de bunuri/ prestarea de servicii in schimbul acestuia, se considera ca realizeaza tranzactii cu mijloace de plata, iar sumele incasate din vanzarea voucherului nu reprezinta contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA;

Au fost explicitate conditiile in care se aplica taxarea inversa in cazul bunurilor prevazute la art. 331 alin. (2) lit. i) - k) din Codul fiscal, avand in vedere conditia suplimentara, introdusa prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factura sa fie egala sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus si un exemplu in acest sens;

S-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizitiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum¬rezultat care sunt transportate din alt stat membru in Romania in vederea testarii.

Taxa pe valoarea adaugata se considera inclusa in contrapartida unei livrari sau prestari si atunci cand contrapartida este stabilita prin lege, licitatie, hotarare a instantei sau ale situatii similare fara nicio mentiune referitoare la TVA.

Iintreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA au dreptul sa ajusteze taxa indiferent daca se inregistreaza la depasirea plafonului de scutire sau prin optiune, in primul decont depus dupa inregistrare sau intr-un decont ulterior. S-au prevazut toate categoriile de bunuri/servicii pentru care nu se justifica ajustarea taxei deduse in cazul anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

A fost inclusa posibilitatea ajustarii taxei deduse pentru bunurile de capital intr-o declaratie stabilita prin ordin al presedintelui ANAF, in cazul in care din eroare nu s-a efectuat ajustarea in ultimul decont depus, de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA.

Au fost completate informatiile care trebuie inscrise in facturi referitoare la adresa furnizorului/prestatorului, prin mentionarea judetului/sectorului.

De asemenea, au fost clarificate conditiile in care nu se aplica regulile asocierii si a fost introdus un exemplu pentru situatia in care o parte din bunurile rezultate in urma unei asocieri sunt distribuite catre membrii, respectiv s-a clarificat faptul ca o astfel de distribuire reprezinta din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri cu plata in sfera TVA.

  •     Accize si alte taxe speciale

In toate situatiile in care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intra in competenta comisiei, certificatul de atestare fiscala si datele cu privire la cazierul fiscal se obtin de catre directia de specialitate care asigura secretariatul comisiei, de la nivelul autoritatii fiscale centrale.

Afost eliminata obligatia prin care destinatarii inregistrati trebuie sa depuna cerere de modificare a autorizatiei si in cazul modificarii cantitatii de produse accizabile precum si a obligatiei de a depune situatia lunara centralizatoare a livrarilor de produse accizabile.

Nedepunerea in termen a cererii de restituire si a documentelor insotitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu conditia ca acestea sa fie depuse in cadrul termenului de prescriptie prevazut la art. 219 din Codul de procedura fiscala.

S-au clarificat situatiile in care un antrepozit fiscal poate livra in vrac alcool etilic denaturat in regim de scutire directa si indirecta de la plata accizelor.

Au fost stabilite documentele pe care operatorii economici trebuie sa le depuna pentru a putea beneficia de restituirea accizelor in cazul scutirii indirecte.

  •     Impozitul pe venit

Au fost detaliate reglementarile cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%. Conform prevederilor din Codul fiscal, Titlul II si Titlul IV - acestea reprezinta avantaje neimpozabile, la nivelul persoanei fizice beneficiare.

Scopul acestor completari este abordarea mai facila a legislatiei fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare. Actul normativ adoptat vineri de Guvern modifica si completeaza HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.