In Monitorul oficial de vineri, 25 martie 2016, a fost publicata ordonanta de urgenta care proroga termenele de depunere a declaratiei cu impozitul pe cladiri datorat la bugetul local si termenele de plata ale impozitului pe cladiri, terenuri,

Amanarea cu doua luni a platii impozitului pe cladiri oficialaFoto: sxc.hu

mijloace de transport. O alta prevedere normativa foarte importanta se adreseaza unitatilor administrativ teritoriale, ce pot solicita imprumuturi pentru cofinantarea cheltuielilor la proiectele sustinute din fonduri europene, cu termen de implementare 30 iunie 2016.

Actul normativ cuprinde doua sectiuni distincte, astfel:

a) prevederi privind identificarea unor surse de finantare pentru cofinantarea proiectelor finantate din fonduri europene;

b) o modificare a Codului fiscal cu privire la prorogarea termenelor de depunere a declaratiilor privind impozitul pe cladiri si pe mijloace de transport la bugetul local, respectiv a termenului de plata pentru aceste impozite.

Sa analizam ambele prevederi, axandu-ne in prima parte a materialului pe modificarile aduse Codului fiscal.

  • Persoanele fizice ce detin in proprietate la data de 31 decembrie 2015, cladiri folosite in activitati nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta, au obligatia sa depuna declaratiile de impunere pana pe data de 31 mai 2016.
  • Persoanele juridice ce detin in proprietate cladiri la data de 31 decembrie 2015, vor depune la directia de specialitate locala, declaratiile de impunere pana pe data de 31 mai 2016.
  •  Persoanele fizice si juridice ce detin la data de 31 decembrie 2015, mijloace de transport radiate, depun o declaratie pentru scoaterea din evidenta de la directia de specialitate locala, insotita de documentele justificative, pana la data de 31 mai 2016.
  • Primul termen pentru plata impozitului pe cladiri, pe terenuri, respectiv pe mijloacele de transport, catre bugetul local, se proroga de la data de 31 martie 2016 la data de 30 iunie 2016.
  • Achitarea integrala a impozitului datorat pentru anul 2016 pana la acest termen, permite primirea bonificatiei prevazuta de Consiliul local pentru plata integrala.
  • Actualizarea impozitelor catre bugetul local cu rata inflatiei se va face dupa data de 01 ianuarie 2017, pentru stabilirea impozitelor valabile in anul 2018, utilizandu-se inflatia pozitiva din anul 2016.

Din perspectiva cofinantarii proiectelor sustinute prin fonduri europene, retinem urmatoarele aspecte:

- unitatile si subunitatile administrativ teritoriale inclusiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara, pot contracta imprumuturi acordate de Ministerul Finantelor Publice, din veniturile din privatizare, intr-un plafon de 400.000.000 lei;

- acestea se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor din proiectele cu o valoare de maxim 5 milioane euro/proiect, pentru programele anilor 2007 - 2013, ce au termen de finalizare cel mai tarziu 30 iunie 2016;

- dobanda solicitata este ROBOR la 3 luni, plus o marja de 3 puncte procentuale;

- perioada imprumutului este de maxim 20 de ani, cu posibilitatea platii anticipate a imprumutului total sau partial.

Unitatea administrativ teritoriala nu trebuie sa aiba obligatii restante catre trezorerie din alte imprumuturi contractate de la aceasta.

Rambursarile imprumutului se efectueaza trimestrial, prin transe egale, iar dobanda platita este venit al bugetului de stat.

Daca unitatea administrativ teritoriala nu restituie ratele la scadenta, se calculeaza dobanda la nivelul celei prevazute pentru neplata obligatiilor la buget, potrivit procentului prevazut in Codul de procedura fiscala. La data prezentei, nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

In termen de 5 zile de la data publicarii prezentei ordonante, se aproba lista proiectelor finantate pentru care se pot solicita imprumuturile.

Documentatia necesara imprumutului se va aproba in perioada urmatoare prin ordin al Ministrului Finantelor Publice.

Solicitarea imprumuturilor se va face cel mai tarziu pana pe data 15 mai 2016, prin depunerea la registratura Ministerului Finantelor Publice. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.