In Monitorul Oficial de miercuri( 6 Aprilie 2016), au fost publicate formularele pentru impozitarea din oficiu a persoanelor fizice ce nu isi indeplinesc obligatiile declarative privind veniturile realizate, formularele fiind particularizate pentru impozitul pe venitul persoanei fizice.

HotNews.roFoto: Hotnews

Noul Cod de procedura fiscala permite stabilirea din oficiu a unor impozite atunci cand contribuabilul- fie persoana fizica, fie persoana juridica - nu isi indeplineste obligatia declarativa conform art. 107 din Codul de procedura fiscala.

Baza impozabila este stabilita prin estimare rezonabila sub rezerva inspectiilor ulterioare, conform art. 106 din Codul de procedura fiscala.

Prin actul normativ analizat astazi sunt modificate si actualizate conform noilor reglementari fiscale urmatoarele documente:

  •   256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/o, si "Anexa la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice"
  • 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/d.d.o.

Scadenta impozitelor pentru sumele stabilite din oficiu este determinata in functie de momentul comunicarii deciziei de impunere, astfel:

  • daca decizia de impunere este comunicata persoanei fizice in perioada 1-15 a lunii curente, impozitul devine scadent pana in data de 5 a lunii urmatoare;
  • daca decizia de impunere este comunicata in perioada 16-31 a lunii curente, termenul de plata este scadent pana in data de 20 a lunii urmatoare.

In cazul in care contribuabilul isi indeplineste in termen de maxim 60 zile de la comunicarea deciziei de impunere obligatia depunerii declaratiei fiscale, in acest caz se anuleaza decizia de impunere din oficiu, urmand ca impozitele sa se determine conform datelor actualizate de catre contribuabil.

Impotriva ambelor formulare, respectiv a deciziei de impunere ori a deciziei de anulare din oficiu, persoana interesata poate depune contestatie in termen de 45 zile de la comunicarea actului administrativ fiscal.

Nota: decizia de impunere din oficiu reprezinta totusi un act administrativ fiscal, un titlu de creanta avut de bugetul statului asupra contribuabilului, iar neplata la scadenta a impozitelor conduce la obligatia platii de dobanzi si penalitati de intarziere. Material realizat cu sptijinul consultantului fiscal Adrian Benta.