OMFP 3055/2009, entitatile sunt impartite in 3 categorii, in functie de total active, cifra de afaceri si numarul de salariati: microentitati; entitati mici si entitati mijlocii si mari. Atat OMFP 3055/2009 cat si OMFP 1802/2014 prevad ca o entitate schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime. Mare atentie insa: OMFP 123/2016 prevede ca pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza numai pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31.12.2015.

Cristian RapcencuFoto: Hotnews

Astfel, atunci cand doriti sa analizati in ce categorie se incadreaza entitatea dvs, NU mai analizati si balanta la 31.12.2014. Clasificarea societatilor se face analizand criteriile pentru UN SINGUR AN.

De-abia in anul 2017, cand vom intocmi situatii financiare pentru anul 2016, va trebui sa tinem cont daca sunt indeplinite criteriile în două exerciții financiare consecutive (anii 2015 si 2016).

  • 1.    Microentitatile

Microentitatile sunt entităţile care, la data bilanţului, NU depăşesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:

- totalul activelor: 1.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10

Microentitatile NU sunt obligate sa isi auditeze situatiile financiare.

  • 2.    Entitatile mici

In ceea ce priveste auditarea situatiilor financiare trebuie sa fiti atenti la entitatile mici deoarece criteriile pentru incadrare si intocmirea situatiilor financiare sunt unele, iar pentru auditare sunt altele….Ciudat, dar adevarat!

Entitatile mici sunt acelea care, la data bilanţului, NU se încadrează în categoria microentităţilor şi care NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

- totalul activelor: 17.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

ATENTIE! Sunt supuse auditului situatiilor financiare entităţile mici care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:

- totalul activelor: 16.000.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Exemplu:

Entitatea Leader a inregistrat la 31 decembrie 2015 urmatorii indicatori:

- total active = 8.680.000 lei;

- cifra de afaceri netă = 33.914.000 lei;

- numărul mediu de salariaţi în cursul anului = 54.

Stabiliti in ce categorie se incadreaza entitatea si daca este obligata sa isi auditeze situatiile financiare.

Deoarece a depasit criteriile aplicabile microentitatilor dar a depasit un singur criteriu de marime specific entitatilor mijlocii si mari (numarul de salariati), societatea este incadrata in categoria entitatilor mici.

Asa cum am precizat mai sus, criteriile pentru auditarea situatiilor financiare sunt diferite fata de cele de incadrare in una din cele 3 categorii de entitati. Societatea Leader are o cifra de afaceri mai mare de 32.000.000 lei, iar numarul mediu de salariati este peste 50, ceea ce inseamna ca situatiile financiare ale anului 2015 TREBUIE sa fie supuse auditarii.

  • 3.    Entitatile mijlocii si mari

Entitatile mijlocii si mari sunt cele care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:

- totalul activelor: 17.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari sunt obligate sa isi auditeze situatiile financiare.

Mai sunt supuse auditului situatiilor financiare entitățile de interes public, adica societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome.

N.red: Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.