In Monitorul Oficial 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale. Trebuie precizat ca depunerea unui alt set de situatii financiare NU se poate efectua pentru corectarea erorilor contabile, asa cum sunt ele definite in cadrul reglementarilor contabile, arata Cristian Rapcencu, consultant fiscal.

Fiscul permite corectarea erorilor, dar nu te exonereaza de sanctiuniFoto: Hotnews

Astfel, explica Rapcencu:

- corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile");

- erorile nesemnificative pot fi corectate si pe seama contului de profit si pierdere.

Retineti asadar ca in urma corectarii erorilor contabile NU aveti voie sa depuneti un alt set de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale corectate.

Se depune un alt set de situatii financiare/raportari anuale daca erorile constatate sunt determinate de completarea eronata a:

a) denumirii entitatii raportoare;

b) activitatii CAEN (denumire clasa CAEN si/sau cod CAEN);

c) formei de proprietate;

d) numarului de salariati si/sau a altor indicatori raportati prin formularul "Date informative".

De asemenea, reprezinta obiectul corectarii si urmatoarele tipuri de erori:

a) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de declaratie de inactivitate;

b) transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;

c) transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate;

d) netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe propria raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

ATENTIE! Situatiile financiare/raportarile contabile anuale care cuprind informatiile corectate pot fi depuse numai la registratura organului fiscal, atat in format electronic, cat si listate. Pentru formatul electronic, fisierul trebuie sa fie de tip "PDF", avand atasat un fisier "xml", care contine datele de identificare a entitatii, precum si un fisier cu extensia "zip" (pentru situatiile financiare anuale).

In plus, administratorul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectarii erorilor constatate, precum si faptul ca acestea reflecta realitatea entitatii raportoare. Aceasta declaratie pe propria raspundere se va include in fisierul zip atasat bilantului PDF, iar un exemplar in format tiparit al acestei declaratii va fi depus la registratura organului fiscal impreuna cu situatiile financiare/raportarile anuale corectate.

ATENTIE! Tragem un semnal de alarma si va sugeram sa tineti cont de un paragraf de la finalul procedurii aprobate recent de MFP. Astfel, conform art 13 din OMFP 450/2016, corectarea erorilor constatate NU exonereaza entitatile respective de sanctiunile contraventionale prevazute de legea contabilitatii.

  • Legea 82/1991 - Legea contabilitatii prevede la art 41, pct 3 ca prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei. Asadar, chiar daca veti corecta erorile constatate, sunteti pasibili oricand de amenda.
  • Mai mult decat atat, depunerea mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei. In mod normal, nu ar trebui sa ne incadram pe acest articol, deoarece noi nu depunem mai multe seturi de situatii financiare, ci corectam situatiile depuse initial.

Nu ar fi de mirat daca in momentul in care va prezentati la registratura organului fiscal cu situatiile financiare corectate, veti fi "intampinati" cu un Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si abia apoi sa vi se inregistreze situatiile corectate.

Termenul maxim de depunere a situatiilor financiare/raportarilor contabile anuale care cuprind informatii corectate este sfarsitul exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori.

Aceste reguli se aplica si in cazul depunerii ulterioare de declaratii de inactivitate care au cuprins informatii eronate.

Exemplu:

In data de 22 mai 2016, entitatea Leader a depus situatiile financiare aferente anului 2015, iar in august 2017 constata ca numarul mediu de salariati de la randul 24 din Formularul 30 "Date informative" este eronat.

Entitatea are dreptul sa depuna un set de situatii financiare care sa cuprinda informatiile corectate, insa numai la ghiseu, atat in formai listat, cat si format electronic.

Atentie! Aceasta procedura se aplica si pentru corectarea erorilor aferente raportarilor exercitiului financiar al anului 2014, iar termenul de depunere a raportarilor corecte este cel tarziu 29 aprilie 2016.

Declaratiile de inactivitate se depun doar in cazul in care entitatea NU a desfasurat activitate de la constituire. Daca o entitate depune o asemenea declaratie, in conditiile in care pentru aceeasi entitate exista situatii financiare anuale depuse in anii precedenti, declaratia de inactivitate va fi RESPINSA si va fi generat un mesaj de eroare.

In cazul corectarii de erori, indicatorii publicati pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) vor cuprinde informatiile retransmise de entitate, pe site-ul MFP aparand mentiunea ca "indicatorii publicati se bazeaza pe informatiile retransmise la data de .......".

Entitatile poarta intreaga raspundere pentru situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale redepuse ca urmare a corectarii erorilor.

Alte aspecte demne de a fi semnalate:

Daca o entitate depune situatii financiare/raportari contabile anuale sau declaratie de inactivitate inscriind codul unic de inregistrare al altei entitati, se considera ca aceasta din urma si-a indeplinit obligatiile de raportare daca aceasta depune situatiile financiare/raportarile contabile anuale sau declaratia de inactivitate in termenul legal. In aceasta situatie, prima entitate urmeaza sa fie atentionata in acest sens printr-un mesaj.

La entitatile care au capital social/patrimoniu, valoarea acestui indicator inscris in formularul de bilant, respectiv Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, si corespunzator perioadei curente de raportare va fi intotdeauna mai mare de zero, conchide Rapcencu.