In Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016, a fost publicata noua Lege a achizitiilor publice. Astfel, Legea nr. 98/2016 devine cadrul normativ de referinta pentru achizitiile publice efectuate in Romania, cadru pe care il vor urma autoritatile publice contractante atunci cand cumpara bunuri, servicii sau lucrari. Desigur este cadrul normativ la care se vor raporta ofertantii cand intentioneaza sa le livreze.

Este o lege foarte ampla si trebuie analizata indeaproape pentru ca impune mai multe tipuri de proceduri.

  • Pana la ce plafoane autoritatea publica poate face o achizitie directa de bunuri, servicii sau lucrari?

Autoritatea contractanta poate achizitiona direct produse sau servicii la care valoarea estimata a fiecarei achizitii este mai mica de 132.519 lei, exclusiv TVA.

In cazul in care se achizitioneaza lucrari, incredintarea directa se face cand valoarea estimata a fiecarei achizitii de lucrari este mai mica de 441.730 lei, exclusiv TVA.

Observam ca sumele sunt rezonabile din punctul de vedere al entitatilor mari, al autoritatilor publice cu patrimoniu mare si destul de lejere pentru entitatile publice de dimensiuni mai mici.

  • De la ce valori trebuie organizate proceduri de licitatie conform prezentei legi?

O autoritate publica contractanta organizeaza procedurile de licitatie prevazute de prezenta lege daca valorile estimate fara TVA sunt mai mari sau egale cu urmatoarele plafoane:

1. pentru lucrari - valoarea estimata a contractelor de achizitie publica sau a acordurilor cadru depaseste suma de 23.227.215 lei, exclusiv TVA;

2. pentru produse si servicii - valoarea estimata depaseste 600.129 lei, exclusiv TVA;

3. pentru servicii cu caracter social sau alte servicii specifice reglementate prin aceasta lege - valoarea estimata depaseste 3.334.050 lei, exclusiv TVA.

  • Ce proceduri urmam cand valoarea achizitiilor este mai mica decat pragurile de la care se organizeaza licitatie dar mai mare decat valoarea achizitiei libere?

Legea nu precizeaza in mod expres o anumita procedura, stabilind ca prin normele de aplicare sa se reglementeze modul in care aceste contracte se pot atribui potentialilor ofertanti.

  • Ce proceduri de atribuire sunt identificate in aceasta lege?

Aceasta lege reglementeaza nu mai putin de 9 tipuri de proceduri de atribuire, respectiv:

licitatie deschisa; licitatie restransa; negociere competitiva; dialog competitiv; parteneriatul pentru inovare;negociere fara publicare prealabila;concursul de solutii; procedura de atribuire in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;procedura simplificata.

Fiecare dintre aceste proceduri este reglementata intr-un mod specific, in functie de intentia autoritatii publice contractante.

Sa speram ca prin noua lege se va realiza o transparenta suplimentara in cadrul achizitiilor publice si vom avea efecte pozitive asupra economiei nationale. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.