Guvernul a adoptat miercuri un proiect de lege privind aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si contului general anual de executie al datoriei publice aferente anului 2015. Conform Guvernului, veniturile bugetului de stat realizate in 2015 au totalizat 103.767,6 milioane lei, cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate, dar in crestere cu 9,8% (9.253,9 milioane lei) comparativ cu anul 2014. A crescut, de asemenea, fata de 2014, ponderea din PIB a veniturilor bugetului de stat, de la 14,2% la 14,7%.

Un al doilea proiect de lege aprobat miercuri de Guvern vizeaza aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul 2015.

Ambele proiecte de lege urmeaza sa fie verificate de Curtea de Conturi a Romaniei, conform prevederilor art. 56 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Tot astazi, a fost aprobata o hotarare de guvern privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015.

Cheltuielile bugetului de stat au totalizat 125.215,8 milioane lei in 2015, cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate, iar executia bugetului de stat s-a incheiat cu un deficit de 21.448,2 milioane lei - cu 2.887,3 milioane lei (11,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive pentru 2015.

In ceea ce priveste principalele surse de venituri ale bugetului de stat, incasarile din impozitul pe profit au inregistrat o valoare totala de 13.772,7 milioane lei, cu 181,6 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive aferente anului 2015 si au reprezentat 13,3% din totalul veniturilor incasate si 2% din PIB (PIB luat in calcul pentru 2015 este de 704.542 milioane lei).

Ponderea cea mai mare din veniturile bugetului de stat au avut-o incasarile din TVA, in valoare totala de 57.132,1 milioane lei, reprezentand 55,1% din totalul veniturilor incasate si 8,1% din PIB - in crestere cu 12,3% fata de 2014, chiar daca incepand cu 1 iunie 2015 s-a redus TVA de la 24% la 9% pentru mai multe categorii de produse.

Veniturile incasate la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2015 au totalizat 23.316,6 milioane lei, iar cheltuielile din acest buget au fost de 23.489,9 milioane lei, rezultand un deficit de 173,3 milioane lei.

Datoria publica a Romaniei la 31 decembrie 2015 a fost de 315.833,3 milioane lei, din care datoria publica guvernamentala a fost de 299.142,6 milioane lei si datoria publica locala in valoare totala de 16.690,7 milioane lei.

La nivelul bugetului asigurarilor sociale de stat, veniturile incasate in 2015 au insumat 54.941,9 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de 54.705 milioane lei, rezultand un excedent de 236,9 milioane lei, excedent al bugetului de asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale, parte componenta a bugetului de asigurari sociale de stat . De mentionat ca veniturile la bugetul sistemului public de pensii au fost de 54.609,4 milioane lei, egale cu cheltuielile,

Veniturile totale ale bugetului asigurarilor pentru somaj incasate in 2015 au totalizat 1.790 milioane lei, iar cheltuielile au avut o valoare totala de 1.318 milioane lei, rezultand un excedent de 471,9 milioane lei.

Un excedent s-a inregistrat in 2015 si la nivelul executiei sistemului asigurarilor pentru somaj, cu venituri in valoare totala de 1.507,9 milioane lei si cheltuieli totale de 1.291,6 milioane lei, rezultand un excedent de 216,3 milioane lei.

Guvernul mai mentioneaza ca 255,6 milioane lei reprezinta excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, parte componenta a bugetului asigurarilor pentru somaj.

In ceea ce priveste executia bugetului Trezoreriei Statului, anul 2015 s-a incheiat, de asemenea, cu un excedent, in valoare de 50.488.040 lei, cu un total al veniturilor la bugetul Trezoreriei Statului de 810.545.485 lei si cheltuieli insumand 760.057.445 lei. Bilantul general al Trezoreriei Statului intocmit la data de 31 decembrie 2015 prezinta in activul si pasivul sau suma de 46.323.221.297 lei si reflecta resursele financiare ale sectorului public pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele si excedentele bugetare.