In Monitorul oficial de marti (05 iulie 2016) a fost publicat un act normativ foarte binevenit pentru contribuabili persoane fizice, ce sunt in evidenta autoritatilor fiscale pe baza codului numeric personal. Un numar de peste 50 de taxe, impozite si contributii pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare. Printre platile ce pot fi facute cu cardul identificam impozitul pe venitul din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si mai ales una dintre cele mai asteptate masuri, plata amenzilor date de diversele autoritati.

Finantele au batut in cuie primele 50 de taxe ce se pot plati cu cardul de catre persoanele fiziceFoto: sxc.hu

Ce spune in esenta Ordinul Ministrului Finantelor:

  • Actul normativ se adresează persoanelor fizice ce au calitate de contribuabil, ce sunt identificate fiscal prin intermediul codului numeric personal.
  • Acestea au posibilitatea să achite cu cardul bancar un număr de peste 50 de taxe ce sunt datorate, după caz, în funcție de situația fiscală a respectivei persoane fizice.
  • Plățile prin card se pot executa în incinta unităților de trezorerie dotate cu POS – uri.
  • Dintre cele mai frecvente impozite ce pot fi făcute cu cardul, amintim: impozitul pe venitul din activități independente; contribuția la asigurările sociale de sănătate; contribuția la asigurările sociale – pensii; impozitul pe venitul din cedarea folosinței bunurilor; impozitul pe venitul din activități agricole; taxa pe valoarea adăugată; taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare;  venituri din amenzi aplicate de Direcția Antifraudă și alte instituții de specialitate; amenzi judiciare; penalități de nedeclarare.
  •  Data la care este debitat contul plătitorului este considerată data efectuării plății respectivului impozit, conform art. 163 alin. (11) din Codul de procedură fiscală.
  •  Sperăm ca sistemul POS să fie extins și la alte unități ANAF ce încasează sume cu numerar și nu doar la unitățile de trezorerie.
  •  De asemenea, așteptăm ca un astfel de sistem de decontare să fie funcțional fără erori și cât mai rapid. (Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)