In Monitorul oficial de miercuri, 13.07.2016 s-a publicat un ordin ce detaliaza chetuielile eligibile pentru deducerea supimentara de 50% aferenta chetuielilor de cercetare dezvoltare.

Au aparut normele privind deducerile fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltareFoto: sxc.hu

La o prima vedere pentru operatorii economici ce sunt in sfera de aplicare a deducerii cheltuielile sunt relativ usor de incadrat la eligibile.

Potrivit art. 20 din Codul fiscal, se acorda o deducere suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual si functioneaza dupa exemplul de mai jos:

Total venituri impozabile 100 lei

Total cheltuieli deductibile 50 lei

Baza de calcul impozit pe profit 50 lei.

Daca toate cheltuielile ar fi de cercetare/dezvoltare deducerea suplimentara functioneaza astfel:

Total venituri impozabile 100 lei,

Total cheltuieli deductibile 50 lei,

Deducere suplimentara 25 lei,

Baza de calcul impozit pe profit 25 lei.

  • Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea desfasurata de catre contribuabili.
  • Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.
  • Este permisa aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
  •  Cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt urmatoarele:

a)cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale sau o parte din acestea,

b)cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activitati conexe,

c)cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor,

d)cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, etc

e)cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare;

  • Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a)sunt cuprinse intr-un proiect, care contine cel putin urmatoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfasurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finantare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, retete si altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie noua/modernizata, serviciu nou/modernizat);

b)sunt din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

  •  Nu sunt considerate activitati de cercetare-dezvoltare urmatoarele:

1. cercetare in domeniul stiintelor sociale ,

2. programe curente de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii. ;

3. modificari de natura cromatica sau estetica asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente,

4. cercetare operationala, cum sunt studiile de management sau de eficienta

5. actiuni de corectare in legatura cu deteriorari aparute

6. activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor legate de inventii

7. activitati, inclusiv design si inginerie in constructii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea in functiune a instalatiilor

8. studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau de consum;

9. prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;

10. activitatile comerciale si financiare necesare pentru cercetarea pietei, productia comerciala sau distribuirea unui material,

11. servicii administrative si de asistenta generala (cum ar fi: transportul, depozitarea, curatarea. Material realizat cu sprijinul consultantuui fiscal Adrian Benta.