In Monitorul oficial de ieri, 19 iulie 2016 a fost publicata o procedura fiscala foarte interesanta in domeniul distribuirii prejudiciilor incasate de la persoanele acuzate de evaziune fiscala. Documentul aduce o procedura foarte importanta in privinta banilor incasati sub forma prejudiciului recuperat de la romanii care au calitatea de suspect sau inculpat pentru fapte de evaziune fiscala.

Banii furati vor fi recuperati de la persoana fizic vinovat pentru impozite i taxe datorate de persoana juridic.Foto: sxc.hu

Ce spune in esenta procedura?

 • Procedura se aplica pentru sumele incasate de la persoanele cu calitate de suspect sau inculpat, cand acestia acopera integral prejudiciul in cursul urmaririi penale sau a judecatii, pana la primul termen de judecata sau cand instanta dispune restituirea sumelor sau a diferentelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.
 • In vederea estimarii prejudiciilor, organele competente in combaterea evaziunii fiscale efectueaza constatari, intocmind in acest sens procese verbale de constatare. Estimarea prejudiciului poate fi realizata si pe baza expertizelor judiciare sau a rapoartelor tehnico-stiintifice. Documentele amintite mai sus nu constituie titlu de creanta fiscala, ci reprezinta acte procedurale, ce pot constitui mijloace de proba.
 • Sumele incasate pentru acoperirea prejudiciului generat din fapte de evaziune fiscala se inregistreaza in contul 50.86.09 "Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art. 10 din Legea nr. 241/2005".  
 •  Suspectul/inculpatul efectueaza plata pe baza codului numeric personal. Aici trebuie amintit faptul ca prejudiciile sunt de obicei realizate pe seama sustragerii la plata efectuata la persoanele juridice pe care acestia de obicei le administreaza.
 • Practic, subiectul impunerii este persoana juridica/societatea ce datoreaza la plata impozite mai mari, iar subiectul infractiunii este persoana fizica ce a condus la realizarea sustragerii la plata.
 • In acest sens, intreaga procedura aplicabila este construita astfel incat sumele de bani sa fie incasate de la persoana fizica vinovata, pentru impozite si taxe datorate de persoana juridica.
 • Deschiderea contului de recuperare a sumelor se realizeaza la Trezoreria statului, unde persoana fizica isi are domiciliul fiscal. Sumele depuse se tin intr-o evidenta distincta pe tipuri de impozite, taxe si contributii, organizate pe codul de inregistrare fiscala a persoanei juridice titulara la plata a impozitului.
 • Aceste sume sunt administrate pe seama persoanei juridice, separat de creantele fiscale curente ale acesteia.
 • In  momentul existentei unei hotarari definitive si irevocabile a instantei, trebuie sa se dea o destinatie sumelor incasate sub forma de prejudicii.
 • Daca decizia instantei este de constatare a infractiunii si a existentei prejudiciului, sumele incasate anterior sub forma de prejudiciu se vor distribui pe categoriile de impozite, taxe si contributii datorate la plata de persoana juridica sub forma stabilita de decizia instantei, respectandu-se pe cat posibil scadentele de plata.
 • Daca decizia instantei este de inexistenta infractiunii sau a prejudiciilor, in acest caz sumele se restiuie persoanei fizice, actul normativ dezvoltand si aceasta procedura de restituire.
 •  Actul normativ are si o procedura tranzitorie, in sensul in care daca intervine si o inspectie fiscala suprapusa peste aceasta perioada, sumele vor fi transferate corespunzator. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.