Prima rectificare bugetara din acest an va taia din bugetele de la Transporturi, Agricultura, Cultura, Administratie Publica si Dezvoltare Regionale, potrivit proiectului proiectul postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Oficialii MFP spun ca rectificarea vizeaza mentinerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB in termeni cash si 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA. Documentul asigura fonduri suplimentare pentru sanatate si invatamant, banii pentru aplicarea masurilor legislative adoptate in cursul anului curent dar si fondurile pentru continuarea proiectelor de investitii fezabile.

Anca Dragu, ministrul FinantelorFoto: Hotnews

Propunerea de rectificare are in vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 miliarde de lei si a cheltuielilor bugetului general consolidate tot cu 2,92 miliarde de lei.

Astfel, prin propunerea de rectificare elaborata de MFP s-au asigurat, in principal, urmatoarelor domenii:

 •    568,6 milioane de lei pentru domeniul sanatate  (la Ministerul Sanatatii -+297,6 milioane de lei si la Casa de Nationala de Asigurari de Sanatate - +271 milioane de lei) pentru asigurarea sumelor necesare platii salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 si destinate personalului medico-sanitar, precum si pentru lucrari de reabilitare la maternitati, investitii la serviciile de ambulanta si UPU/CPU, dotare medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant;
 • 1,01 miliarde de lei la invatamant - pentru diferente salariale prevazute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar si sume pentru plata majorarilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016;
 • 2,80 miliarde de lei in plus pentru asistenta sociala, din care: 1,40 miliarde de lei pentru asigurarea fondurilor necesare platii integrale a drepturilor de asistenta sociala (indemnizatii pentru crestere copil, ajutoare sociale, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoanele cu handicap) si 1,42 miliarde de lei pentru subventia de echilibrare pentru Bugetul asigurarilor sociale de stat;
 •  405,3 milioane de lei pentru agricultura, subventii pentru plata deconturilor la motorina trim II si III 2016 si acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic (suma s-a asigurat prin redistribuire din bugetul Ministerului Agriculturii);
 • 22,5 milioane de lei pentru cultura - pentru achizitionarea operei de arta "Cumintenia Pamantului". Suma este echivalenta celor 5 milioane de euro pe care Guvernul i-a alocat din totalul de 11 milioane de euro.

Pentru bugetele locale au fost alocate prin sume 655 milioane de lei pentru:

 •  cheltuieli de personal din invatamantul preuniversitar (597,9 milioane de lei diferente salariale conform Legea 85/2016 si titluri executorii);
 • programul "fructe in scoli" ( 20,9 milioane de lei);
 • camine de batrani (5,4 milioane de lei),
 •  contributii la salarizarea personalului neclerical (30,8 milioane de lei, majorare necesara ca urmare a cresterii salariului minim de la 1.050 de lei la 1.250 de lei).

In proiectul de buget rectificat au fost incluse cca. 2,3 miliarde de lei pentru aplicarea masurilor legislative adoptate de Parlament. Este vorba despre:

 • Legea 293/2015 prin care se majoreaza salariilor personalului din autoritatile publice la nivelul  serviciilor parlamentare.
 • Legea nr.342/22 dec. 2015, Legea 293/2015, Legea nr. 66/2016, Legea nr.83/2015, Legea nr. 130/2015, Legea nr. 216/2015, Legea nr. 69/2015, Legea nr. 7/2016 , prin care s-au aprobat suplimentari ale cheltuielilor cu asistenta sociala generate de protectia sociala, pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi

Sumele suplimentare alocate din bugetul de stat ministerelor sunt urmatoarele:

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice: +2.80 miliarde de lei per sold din care: 1,4 miliarde de lei pentru plata integrala a drepturilor de asistenta sociala (indemnizatii pentru crestere copil, ajutoare sociale, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoanele cu handicap) si 1,42 miliarde de lei subventia de echilibrare pentru Bugetul asigurarilor sociale de stat;
 • Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale: +613,6 milioane de lei din care: 310,9 milioane de lei dobanzi la creditele externe contractate si rambursate de statul roman;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +367,9 milioane de lei din care: 182 milioane de lei cheltuieli de personal aferente organizarii alegerilor parlamentare;
 • Ministerul Sanatatii: +297,6 milioane de lei per sold pentru: asigurarea sumelor necesare platii salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrari de reabilitare la maternitati, investitii la serviciile de ambulanta si UPU/CPU, dotare medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant, asigurarea contributiei de asigurari de sanatate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei;
 • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice: +265 milioane de lei, per sold din care: 417,8 milioane de lei, pentru plata diferentelor salariale prevazute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din invatamantul universitar si sume pentru plata majorarilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016; conform Legii nr.85/2016 personalul didactic care nu a obtinut hotarari judecatoresti pentru plata diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 beneficiaza de aceste drepturi incepand cu 2016;
 • Autoritatea Electorala Permanenta: +55 milioane de lei din care: 49,8 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursarii cheltuielilor cu campania electorala aferenta alegerilor locale efectuate de partidele politice;
 • Serviciul Roman de Informatii: +37,7 milioane de lei in principal pentru programe majore de achizitii derulate de Serviciul Roman de Informatii;
 • Ministerul Afacerilor Externe: +35,1 milioane de lei in principal pentru asistenta pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) ￯ 18 milioane de lei si cheltuieli de personal;
 • Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor: +25 milioane de lei, in principal pentru programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

Sumele reduse din economiile ministerelor sunt, in principal, urmatoarele:

 • Ministerul Transporturilor: -383 milioane de lei in principal la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea, au fost redistribuite sume pentru decontarea facilitatilor si gratuitatilor de transport de care beneficiaza anumite categorii sociale (100 milioane de lei), pentru proiectele de investitii finantate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei) precum si pentru intretinerea infrastructurii rutiere.
 • Ministerul Culturii: -194 milioane de lei in principal la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: -168,4 milioane de lei in principal la proiectele de investitii finantate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020. De asemenea au fost redistribuite sume pentru plata deconturilor la motorina trimestrul II si III 2016 si acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic.
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: -130,8 milioane de lei reprezentand sume retinute conform art.21 din Legea finantelor publice nr.500/2002, in proportie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de institutii in primul semestrul al anului;
 • Ministerul Finantelor Publice: -47,9 milioane de lei reprezentand in principal sume retinute conform art.21 din Legea finantelor publice nr.500/2002,  in proportie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de institutii in primul semestrul al anului.

Proiectul de rectificare a fost realizat in urma discutiilor purtate cu reprezentantii ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetelor asigurarilor sociale.

"Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei cresteri economice de 4,2% fata de 4,1% cat se estima la elaborarea legii bugetului de stat si un produs intern brut in valoare nominala de 757,0 miliarde lei, fata de 746,6 miliarde lei cat s-a estimat initial. In principal, plusul de 8,3 mld. lei se explica prin diferenta dintre datele estimate pentru anul 2015 utilizate la elaborarea bugetului si datele statistice publicate de INS, precum si prin reestimarea cresterii economice", se arata in Nota de Fundamentare a proiectului.

Executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2016 s-a incheiat cu un deficit de 3,85 miliarde lei, respectiv 0,5% din PIB, fata de deficitul programat pentru semestrul I de 1,9% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat au fost in suma de 108,4 miliarde lei, reprezentand 14,3% din PIB, fiind cu 2,0% mai mici in termeni nominali fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 112,2 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 5,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent.Ca procent in PIB, veniturile incasate din economia interna s-au redus cu 0,7 puncte procentuale de la 14,9% din PIB cat au reprezentat in semestrul I 2015 la 14,2 % din PIB in semestrul I 2016.