ANAF a publicat vineri in Monitorul Oficial formularul Procesului verbal destinat sanctionarii contraventiilor facute de romani, formularul urmand sa fie folosit in cadrul inspectiei pentru verificarea situatiei fiscale persoanelor fizice. Documentul va fi utilizat de inspectorii din cadrul directiei generale control venituri persoane fizice. Reamintim ca Fiscul poate declansa controlul unei persoane fizice in baza noului Cod Fiscal, titlul VI din Codul de procedura detaliind acest aspect.

Dragos Doros, presedinte ANAFFoto: NNDKP

7 lucruri esentiale de retinut despre controlul fiscal "pe persoana fizica".

 • O contraventie se prescrie in termen de 6 luni de la data faptei. Prin faptele supuse acestei prescriptii intelegem acele fapte savarsite cu vinovatie, cu caracter punctual.
 • Contraventiile cu caracter de continuitate au acelasi termen de prescriptie, dar acesta se socoteste de la momentul incetarii continuitatii faptei.
 • Daca procesul verbal nu este comunicat contravenientului in maxim 2 luni de la aplicarea sanctiunii, se prescrie executarea sanctiunilor contraventionale.
 • Contraveninetul are dreptul sa isi exprime un punct de vedere la rubrica "Alte mentiuni", iar in cazul in care nu i se acorda acest drept, procesul verbal este nul.
 • Impotriva procesului verbal de contraventie se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost realizata fapta sanctionata contraventional.
 • Daca legea ce sanctioneaza fapta considerata contraventie prevede in mod expres, contravenientul poate achita in 48 de ore de la comunicare, jumatate din minimul amenzii. Aceasta posibilitate nu este regasita in toate actele normative ce prevad sanctiuni.
 • Sanctiunile contraventionale sunt sanctiuni principale - amenda in sine, avertismentul sau prestarea unei activitati in folosul comunitatii si sanctiuni complementare. Printre sanctiunile complementare putem regasi confiscarea unor active, repunerea situatiei initiale, suspendarea activitatii pentru o anumita perioada de timp etc.

Cum face Fiscul selectia cetatenilor cu grad ridicat de risc de neplata a taxelor:

Dintre cele peste 14 milioane de romani care au venituri impozabile in Romania, ANAF a format un esantion semnificativ, format din aproape 300.000 de persoane pe carele-a supus analizei de risc. Pentru persoanele din esantion, ANAF a analizat veniturile declarate, achizitiile de locuinte, terenuri, masini, ambarcatiuni si aeronave, depozite in banci si imprumuturi catre firme. In urma analizei, ANAF a gasit 132.246 de persoane fizice cu diferenta de peste 10% intre veniturile estimate si veniturile declarate.

A urmat un nou filtru: determinarea cazurilor semnificative: risc anual de nedeclarare a veniturilor mai mare de un milion de lei, achizitii de proprietati imobiliare de minimum 700.000 de lei, achizitii de autoturisme in valoare insumata de minimum 350.000 lei. In urma aplicarii acestui filtru, ANAF a identificat 5.884 de persoane fizice cu grad ridicat de risc fiscal.

A urmat un nou filtru: determinarea posibilitatii de acoperire a riscului intre rude:

- identificarea rudelor pana la gradul II pentru cele 5.884 de persoane cu grad ridicat de risc

- verificarea veniturilor declarate semnificative ale sotilor care ar putea compensa sau diminua riscurile calculate pentru cei 5.884

- verificarea apartenentei la grupul de risc a persoanelor de 132.246 persoane (vezi mai sus) aflate in diferite grade de rudenie cu esantionul de 5.884

Ca urmare a acestui filtru, din esantionul de 5.884 persoane s-au eliminat 1.161 de persoane pentru care riscul de nedeclarare de peste 1 milion de lei era acoperit de veniturile sotilor. Asadar, au ramas 4.723 de contribuabili cu grad ridicat de risc fiscal. Acestra li s-au adaugat inca 3.156 de persoane (rude, afini) identificati cu risc fiscal in esantionul mai mare, de 132.246 de persoane cu diferenta de peste 10% intre veniturile estimate si veniturile declarate.

Rezultat final: 7.879 de cetateni au fost propusi pentru verificare amanuntita. Ei au fost grupati in 4 grupe de risc:

 • Patron bogat de firma saraca: cei care detin patrimoniu semnificativ - case, masini, imprumuturi catre firme, patrimoniu ce nu corespunde cu veniturile declarate; sau cei care detin firme cu cifre de afaceri viabile, dar cu rezultate proaste (tot timpul pe pierdere sau cu un profit mult prea mic fata de cifra de afaceri)
 • Persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fara activitati economice cunoscute (Fiscul considera ca aceste persoane obtin veniturile fie din activitati legale dar nedeclarate, fie din activitati ilegale precum camatarie, trafic de persoane)
 • Persoane cu venituri volatile: e vorba despre persoane din lumea spectacolului, unde nu exista un contract permanent, iar veniturile provin exclusiv din participarea la evenimente si exploatarea comerciala a dreptului de imagine
 • Persoane care nu intra in cele trei profiluri, dar prezinta riscuri semnificative

Ca urmare a acestor filtre, 5.399 de contribuabili au fost vizati pentru prima serie de verificari.

Potrivit legii, daca rezultatul verificarii fiscale indica o diferenta semnificativa intre veniturile realizate si cele declarate, Fiscul comunica avizul de verificare persoanei fizice care a facut obiectul verificarii fiscale prealabile.

Avizul de verificare este insotit de un extras din raportul de verificare fiscala precum si de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale aprobata prin OMFP 544/2012.

Odata cu comunicarea avizului se solicita persoanei verificate depunerea declaratiei de patrimoniu si venituri . Cel verificat are la dispozitie 60 de zile pentru a prezenta documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Perioada poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea scrisa si temeinic justificata a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal.

Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei constituie potrivit Codului de procedura fiscala contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

Persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale poate solicita o singura data, in scris, amanarea datei inceperii verificarii, pentru motive justificate. In solicitare persoana fizica prezinta motivele pentru care solicita amanarea si, dupa caz, documentele justificative in sustinerea acestora. Cererea de amanare se solutioneaza in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care organul fiscal a aprobat amanarea datei de incepere a verificarii fiscale, comunica persoanei fizice data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

Locul desfasurarii verificarii fiscale este sediul organului fiscal (sediul DVF sau al serviciilor regionale de verificari fiscale). La cererea persoanei fizice verificate, verificarea fiscala se poate desfasura si la:

a) domiciliul sau, daca persoana verificata este in imposibilitate fizica de a se deplasa;

b) domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.

Durata efectuarii verificarii fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.

In cadrul verificarii fiscale inspectorii fiscali solicita, in conditiile legii, informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice, discuta constatarile cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia si ajusteaza, daca este cazul, baza impozabila, prin utilizarea metodelor indirecte de control (Metoda sursei si cheltuirii fondului, Metoda fluxului de trezorerie sau Metoda patrimoniului).

Rezultatul verificarii se consemneaza intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.

Orice venituri constatate de organele fiscale, a caror sursa nu a fost identificata, se impun cu cota de 16%, conform art. 791 din Codul fiscal. Prin decizia de impunere se calculeaza si obligatiile fiscale accesorii (penalitati, dobanzi).

In cazul constatarii de indicii care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni se sesizeaza organele de urmarire penala competente

ANAF a infiintat 8 servicii distincte de verificari fiscale, impartite in toate zonele tarii: Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Ploiesti si Craiova. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.