Finantele au publicat in Monitorul Oficial procedura de obtinere a majorarii plafonului incasarilor cu numerar pentru organizatorii de nunti si botezuri. Procedura este aplicabila incepand cu 1 august 2016.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ca regula generala, operatorii economici ce livreaza bunuri sau presteaza servicii catre persoane fizice pot incasa cu numerar de la beneficiari sume de pana la 10.000 lei pentru aceste livrari de bunuri si prestari de servicii, conform Legii nr. 70/2015 privind disciplina financiara. In plus, nu este permisa fractionarea tranzactiilor pentru a respecta plafonul.

Pentru organizatorii de nunti si botezuri - restaurantele, locatiile si alte unitati similare - se poate aproba de catre autoritatea fiscala, incepand cu 1 august 2016, un alt plafon al incasarilor cu numerar mai mare de 10.000 lei. Desigur, operatorul economic interesat va adresa o cerere justificata si documentata catre autoritatea fiscala.

OMFP nr. 1265/2016 aproba procedura efectiva de obtinere a majorarii plafonului de incasari cu numerar, adopta formatul cererii adresate autoritatii fiscale si enumera documentele minime justificative.

Ce documente se anexeaza cererii?

La cererea depusa, se anexeaza urmatoarele documente:

  • documentul de proprietate sau folosinta a spatiului folosit pentru nunta sau botez;
  • declaratia pe propria raspundere cu privire la suprafata si capacitatea locatiei (numarul maxim de mese/scaune), insotita de autorizatia de functionare pentru spatiile respective;
  • situatia incasarilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni. In cazul organizatorilor de evenimente care nu au incasari pentru o perioada anterioara de 12 luni, depun situatia incasarilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai putin de 2 evenimente;
  • copii ale facturilor emise in baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada analizata.

Nota: formatul situatiei de incasari se regaseste adoptat prin ordinul analizat astazi, in Anexa nr. 2.

Foarte important: operatorul economic poate sa anexeze si alte documente pe care le considera utile cererii sale.

Cererea se poate transmite catre organul fiscal insotita de documentele anexa fie prin posta, fie prin depunere la registratura. Organul fiscal poate sa aprobe sau sa respinga cererea, in functie de documentele justificative.

In cazul in care se aproba cererea, aceasta este valabila un an, cu posibilitatea prelungirii. Solicitarea prelungirii trebuie transmisa organului fiscal cu minim 30 zile inainte de sfarsitul perioadei aprobate.

Daca se impune, se poate solicita o majorare a plafonului pentru evenimentele aparute dupa aprobarea cererii. Articol scris cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.