ANAF a publicat noua procedura de instituire a masurilor asiguratorii care se poate lua in cadrul procedurilor de control sau inspectie fiscala. Organul de control poate sa dispuna masuri asiguratorii, in mod exceptional, atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, avand ca efect ingreunarea colectarii creantelor fiscale.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Ce spune in esenta, documentul publicat:

  • Retinem ca aceste masuri asiguratorii nu sunt masuri de executare silita, ci doar unele de prevenire a posibilelor situatii de sustragere facute de debitor.

Aceste masuri asiguratorii pot fi aplicate in urmatoarele situatii:

- pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale, pana la finalizarea inspectiei, cand se vor comunica rezultatele acesteia;

- in timpul sau ca urmare a unui control inopinat;

- in situatia in care au fost aplicate amenzi contraventionale sau au fost deja dispuse confiscari de bunuri sau sume de bani;

- in timpul actiunilor de control, cand se constata o "suspiciune rezonabila", cu privire la savarsirea unor fapte penale, pana la stabilirea diferentelor de impozite si taxe prin acte administrative fiscale.

  • Desigur, pot fi dispuse masuri asiguratorii cand se constata savarsirea unor fapte sanctionate in domeniul financiar fiscal sau vamal.

Ce masuri asiguratorii pot fi dispuse?

  •  Masurile asiguratorii enumerate de prezentul act normativ sunt: a) sechestrul asigurator pentru bunurile imobile;  b) sechestul asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titluri de valoare si bunuri mobile corporale; c) poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre un tert ¬ cunoscuta ca procedura tertului poprit; d) poprire asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.
  •  In cazul in care organul fiscal nu detine suficiente informatii privind activele patrimoniale ale debitorului, acesta este indreptatit sa faca activitati de documentare si pregatire pe fiecare din domeniile mai sus amintite.

La ce valoare vor fi instituite masurile asiguratorii?

  • Masurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor detinute de un debitor se dispun asupra unor bunuri a caror valoare este in limita a 150% din valoarea sumei pentru care se dispune masura asiguratorie.

Ordinul stabileste si ordinea tipurilor de bunuri asupra carora vor fi dispuse masurile asiguratorii.

Cand un debitor detine mai multe tipuri de bunuri, masurile asiguratorii se dispun in urmatoarea ordine:

a) bunuri mobile si imobile care NU SUNT direct folosite in activitatea ce genereaza principala sursa de venit a debitorului;

b) bunuri ce NU SUNT destinate desfasurarii activitatii ce constituie principala sursa de venit;

c) bunuri mobile si imobile destinate sa fie folosite la terti (date cu chirie, concesiune etc.);

d) amsamblul de bunuri ce impreuna cu altele pot fi valorificate mai avantajos;

e) masini unelte, utilaje, bunuri mobile si bunuri imobile, ce participa la realizarea principalei surse de venit;

f) produse finite;

g) bunuri degradabile sau perisabile;

h) bunuri detinute in comun de catre debitori cu alti terti, pentru cota parte proprietate a debitorului.

In ce conditii inceteaza masurile asiguratorii?

Masurile asiguratorii inceteaza in urmatoarele situatii:

1) cand au incetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii;

2) cand debitorul constituie o garantie. Potrivit art. 211 din Codul de procedura fiscala, garantiile pe care le poate aduce debitorul sunt: scrisoarea de garantie bancara sau o polita de asigurare emisa de o societate de asigurare. Pot fi de asemenea garantii ipoteci asupra unor bunuri imobile, gajul asupra bunurilor mobile sau consemnarea unor sume de bani la trezoreria statului.

3) daca in termen de 6 luni de la instituirea masurilor asiguratorii nu au fost emise titluri de creanta si nu au fost sesizate organele penale.

Material realizat de cosultantul fiscal Adrian Benta.