La sfarsitul saptamanii trecute a fost publicata in Monitorul oficial procedura efectiva de acordare a scutirii la impozitul pe venitul din salarii pentru persoanele ce lucreaza in activitati de cercetare-dezvoltare. Dupa unele statistici, mai exista circa 45.000 cercetatori in Romania, aceasta fiind o veste foarte buna pentru ei cat si

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

pentru cei ce isi doresc o profesie in acest domeniuI. ncepand cu 1 august 2016, persoanele fizice ce efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica beneficiaza de scutire la impozitul pe venitul din salarii in temeiul art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.

Actul normativ analizat astazi reglementeaza norma de aplicare, enumera punctual activitatile de cercetare dezvoltare aplicata si dezvoltare tehnologica, enumera activitatile ce nu se incadreaza in sfera activitatilor ce beneficiaza de scutire si stabileste procedura de scutire la impozitul pe venit, enumerand documentele justificative.

OMFP nr. 2018/2016 preia conceptul de cercetare-dezvoltare din Regulamentul nr. 651/2014, dupa cum urmeaza:

 • cercetare aplicativa/industriala, definita ca cercetare sau investigatie critica, planificata, in scopul dobandirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei imbunatatiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente.
 • dezvoltare experimentala definita ca dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite.
 • activitatile de testare efectuate in vederea solutionarii incertitudinilor stiintifice si tehnologice si a atingerii obiectivelor activitatilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);
 • realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre operatorii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
 •  cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
 •  cercetarea competitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei, incluzand si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica.

Urmatoarele activitati nu se incadreaza in categoria de activitati eligibile:

 • programe curente de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii;
 • modificari de natura cromatica sau estetica asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar daca aceste modificari reprezinta imbunatatiri;
 • cercetare operationala, cum sunt studiile de management sau de eficienta care sunt intreprinse inainte de inceperea unei activitati de cercetare sau de dezvoltare;
 • actiuni de corectare in legatura cu deteriorari aparute in productia comerciala a unui produs;
 • activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor legate de inventii si vanzarea sau brevetarea inventiilor;
 • activitati, inclusiv design si inginerie in constructii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea in functiune a instalatiilor ori a echipamentelor, altele decat instalatiile sau echipamentele care sunt folosite in totalitate si exclusiv in scopul desfasurarii de catre intreprindere a activitatilor de cercetare-dezvoltare;
 • studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau de consum;
 •  prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;
 • activitatile comerciale si financiare necesare pentru cercetarea pietei, productia comerciala sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau imbunatatit;
 • servicii administrative si de asistenta generala care nu sunt intreprinse in totalitate si exclusiv in legatura cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, cum ar fi: transportul, depozitarea, curatarea, repararea, intretinerea si asigurarea securitatii.

Persoanele ce realizeaza venituri din salarii pot beneficia de scutirea la impozitul pe venit indeplinind urmatoarele conditii:

 • postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;

angajatul desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, cuprinse intr-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;

 • angajatul a absolvit cel putin ciclul I de studii universitare sau o forma de invatamant superior de lunga durata si detine o diploma de licenta sau echivalenta;
 • cheltuielile cu salariile si asimilate salariilor sunt prevazute in bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;
 • angajatorul are in obiectul de activitate si activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Documentele pe care trebuie sa le prezinte angajatorul in cazul unui control sunt:

 • actul constitutiv sau, dupa caz, documentele de infiintare ale angajatorului;
 • organigrama angajatorului cu evidentierea structurii de cercetare-dezvoltare;
 • copia diplomei de licenta sau a actului echivalent, certificata pentru conformitate cu originalul;
 • document care contine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;
 • copia contractului individual de munca, certificata pentru conformitate cu originalul, sau a oricarui altui document din care rezulta raportul juridic sau a actului de detasare;
 • fisa postului;
 •  fisa de pontaj asociata proiectului;
 • documentul in care se evidentiaza componentele aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul respectiv.

In cazul in care o persoana are venituri atat din cercetare dezvoltare cat si din alte activitati, urmarim urmatoarea procedura:

 • se determina ponderea venitului brut lunar supus impunerii in totalul venitului brut care include atat venituri supuse impunerii, cat si venituri scutite de la plata impozitului;
 • se stabilesc contributiile sociale obligatorii datorate/contributia individuala la bugetul de stat datorata potrivit legii prin aplicarea cotelor de contributii asupra bazei de calcul corespunzatoare atat veniturilor supuse impunerii, cat si veniturilor scutite de la plata impozitului;
 • venitul net se calculeaza prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii/contributia individuala bugetul de stat datorata potrivit legii aferente/aferenta unei luni;
 • venitul net luat in calcul la determinarea impozitului se stabileste proportional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii.

Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului, in situatia in care in cursul aceleiasi luni contribuabilul obtine atat venituri scutite de la plata impozitului, cat si venituri supuse impunerii, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

 • venitul net luat in calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit celor enuntate anterior;
 • nivelul deducerii personale si cotizatia sindicala platita in luna respectiva se stabilesc numai in functie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii.

Material realizat de consultantul fiscal Adrian Benta, care a decis de asemenea sa intre si in politica, infiintand Partidul Stejarilor.