BNR a solicitat Bancii Centrale Europene inasprirea sanctiunilor date bancilor care nu respecta regulile privind rezervele minime obligatorii (RMO) mergandu-se pana la retragerea autorizarii, insa BCE nu sustine ideea, aratand ca sanctiunile ar fi mai severe decat cele date in zona Euro. De asemenea, BCE a solicitat Bancii Centrale clarificari suplimentare cu privire la ce inseamna "circumstantele exceptionale" in care Banca Nationala ar institui un regim exceptional al RMO pentru bancile care s-ar confrunta temporar cu dificultati in indeplinirea cerintelor de capital. "BCE recomanda precautie. Orice exceptii de la obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii ar trebui stabilite pe baza unor criterii clare si a principiului nediscriminarii", se arata in avizul transmis de BCE.

Mario Draghi (foto arhiva)Foto: Agerpres/Xinhua

.

Redam mai jos avizul BCE:

Conform proiectului de regulament, anumite incalcari ale regimului rezervelor minime obligatorii nu mai sunt considerate incalcari ale disciplinei bancare, ci incalcari ale Regulamentului BNR. In consecinta, astfel de incalcari nu mai fac obiectul sanctiunilor prevazute de legea bancara, ci al celor prevazute de Statutul BNR3. Prin urmare, daca o institutie de credit (i) nu raporteaza in mod repetat sau raporteaza eronat baza de calcul si datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere, sau modifica operatiuni contabile si/sau raportari statistice in scopul de a-si diminua rezervele minime obligatorii, BNR poate impune urmatoarele sanctiuni: a) avertisment scris; b) o amenda de la 500 la 5 000 RON; c) suspendarea partiala sau totala, pentru pana la 90 de zile, a autorizatiei acordate de BNR; si d) retragerea autorizatiei acordate de BNR.

De asemenea, potrivit proiectului de regulament, daca o institutie de credit inregistreaza deficit de rezerve minime obligatorii in doua perioade de aplicare consecutive, BNR poate efectua inspectii la sediul institutiei respective. In plus, daca o institutie de credit inregistreaza deficite de rezerve minime obligatorii de mai mult de doua ori in curs de 12 luni, BNR poate aplica oricare dintre sanctiunile prevazute de Statutul BNR pentru incalcarea reglementarilor BNR, astfel cum sunt prevazute la punctul 1.25.

Proiectul de regulament modifica si prevederea referitoare la circumstantele in care BNR poate institui rezerve minime obligatorii exceptionale, pentru o perioada determinata, pentru anumite institutii de credit. Aplicarea unui regim exceptional, care include exceptari de la aplicarea de dobanzi penalizatoare si excluderea din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii a unor obligatii ale institutiei de credit, este supusa aprobarii de catre Consiliul de administratie al BNR.

Acest regim poate fi aplicat de la caz la caz cu privire la institutii de credit care fac obiectul unor masuri de prevenire a crizelor sau de gestionare a crizelor, precum si in orice alte situatii exceptionale pe baza unor consideratii obiective, in cazul in care scopul regimului rezervelor minime obligatorii nu ar mai fi indeplinit6. In acest sens, memorandumul explicativ pentru proiectul de regulament mentioneaza ca aceasta modificare urmareste sa permita BNR sa aplice, pentru o perioada determinata, derogari de la cerintele privind rezervele minime obligatorii in ceea ce priveste anumite pasive cu scadenta reziduala de peste doi ani in scopul de a sprijini capitalizarea adecvata a institutiilor de credit.

Observatii generale

BCE apreciaza initiativa BNR de a actualiza cadrul juridic aplicabil rezervelor minime obligatorii. Fiind un stat membru a carui moneda nu este euro, Romania isi pastreaza competentele in domeniul politicii monetare in conformitate cu dreptul intern pana la renuntarea la derogarea relevanta si adoptarea monedei euro de catre Romania. Cu toate acestea, este benefic sa se asigure consecventa cu sistemul rezervelor minime obligatorii din Eurosistem astfel incat institutiile de credit sa se familiarizeze cu cerintele privind rezervele minime obligatorii care le vor fi aplicabile dupa adoptarea monedei euro de statul membru in care isi au sediul8. In acest sens, BNR ar trebui sa aiba deja in vedere sa-si alinieze gradual reglementarile din acest domeniu cu

standardele Eurosistemului.

Observatii specifice

BCE a observat intr-un aviz anterior ca sanctiunile prevazute de regimul rezervelor minime obligatorii aplicabil in Romania in caz de nerespectare sunt considerabil mai severe decat cele prevazute de sistemul rezervelor minime obligatorii din Eurosistem. Prin modificarile propuse de proiectul de regulament regimul sanctionator aplicabil institutiilor de credit care nu isi indeplinesc obligatiile ce le-au fost impuse de BNR devine si mai sever. Astfel, in temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul BNR astfel cum se propune a fi modificat, sanctiunile pe care BNR le poate aplica pentru neindeplinirea de mai mult de doua ori in decurs de 12 luni a obligatiei de a detine rezervele minime obligatorii necesare nu mai sunt limitate la avertismente, amenzi si plata de dobanzi penalizatoare, ci includ si suspendarea partiala sau totala, pentru pana la 90 de zile, a autorizatiei si retragerea autorizatiei. Prin comparatie, pentru acelasi tip de incalcari, sistemul rezervelor minime obligatorii din Eurosistem prevede doar penalitati cu titlu cominatoriu. BCE invita autoritatea care a solicitat emiterea avizului sa asigure faptul ca sanctiunile aplicabile in temeiul Regulamentului BNR sunt proportionale si adecvate obiectivului cerintelor privind rezervele minime obligatorii.

Cerinte exceptionale privind rezervele minime obligatorii

BCE intelege ca modificarea articolului 29 din Regulamentul BNR este menita sa permita Consiliului de administratie al BNR sa aplice un regim al rezervelor minime obligatorii cu caracter exceptional pentru institutiile de credit care s-ar confrunta temporar cu dificultati in indeplinirea cerintelor de capital. In acest sens, BCE recomanda precautie in ceea ce priveste stabilirea de cerinte speciale temporare privind rezervele minime obligatorii pentru anumite institutii de credit. Orice exceptii de la obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii ar trebui stabilite pe baza unor criterii clare si a principiului nediscriminarii. Din aceasta perspectiva, se observa ca potrivit proiectului de regulament aplicarea regimului exceptional trebuie decisa pe baza unor motive obiective. Cu toate acestea, inafara de prevenirea crizelor si gestionarea crizelor, nu este clar care

sunt "circumstantele exceptionale" pe care Consiliul de administratie al BNR le poate avea in vedere pentru luarea unei astfel de decizii.", se arata in avuzul publicat de BCE.