Afectarea patrimoniului bancilor si efectul de hazard moral, acestea sunt principalele probleme identificate de BNR in cazul conversiei creditelor la un alt curs, potrivit raspunsului primit de la Banca Nationala a Romaniei la intrebarea parlamentara cu titlul "Creditele in franci elvetieni", pusa de deputatul Andreea Paul in data de 5 octombrie 2016 (vezi raspunsul BNR in atasament)

In ceea ce priveste impactul conversiei creditelor denominate in franci elvetieni la cursul istoric, pierderea totala estimata a sectorului bancar este de 2,38 miliarde lei, iar pierderea estimata diminuata cu ajustari pentru depreciere deja recunoscute este de 1,67 miliarde lei. Aceste estimari au fost realizate in urma unor simulari pe baza datelor disponibile in Centrala Riscului de Credit si a situatiilor financiare ale institutiilor de credit (30 iunie 2016).

In urma acestor simulari au mai fost relevate urmatoarele rezultate:

  • Rata fondurilor proprii la nivelul sectorului bancar s-ar diminua cu 1,8 puncte procentuale, pana la 16,8% (iunie 2016).
  • In cazul incorporarii efectelor conversiei creditelor si ale pozitiei valutare, doua institutii de credit ar prezenta o rata a fondurilor proprii totale sub pragul minim reglementat.
  • Numarul total al institutiilor de credit avand rata fondurilor proprii totale sub nivelul impus prudential  ar fi de sase.
  •   Pozitia valutara scurta generata de conversie ar fi de 5.533 milioane lei, respectiv echivalentul a 1.224 milioane euro (curs aferent datei de 30 iunie 2016).

La jumatatea anului 2016, debitorii care au contractat credite denominate numai in lei reprezentau aproximativ 65% din total debitori persoane fizice, conform raspunsului BNR. La finalul lunii iunie 2016, soldul creditelor denominate in franci elvetieni acordate populatiei s-a situat la 5,8 miliarde lei, fata de 7,6 miliarde lei la finalul anului 2015, conform raspunsului BNR la intrebarea parlamentara.

La sfarsitul lunii iulie 2016, in bilantul bancilor erau 53.794 de credite in CHF, acordate persoanelor fizice, dintre care 12.510 credite ipotecare si 13.523 credite de consum garantate cu ipoteci. Aceste credite erau detinute de 51.334 debitori si aveau o valoare totala de 5,7 miliarde lei. La aceeasi data, mai existau doar 268 de credite acordate unui numar de 234 de companii, in valoare de aproximativ 130 milioane lei.

Creditele denominate in franci elvetieni reprezinta aproximativ 5% din totalul creditelor acordate populatiei, conform situatiei din iunie 2016. In ceea ce priveste structura pe destinatii, creditele pentru locuinte au o pondere de 48% din total, iar creditele pentru consum de 52%.

Rata creditelor neperformante aferenta creditelor denominate in franci elvetieni acordate populatiei se situeaza la 33%, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante fiind de 46%. Creditele de consum cu garantii ipotecare si alte tipuri de credite consemneaza o rata a creditelor neperformante mai ridicata comparativ cu creditele ipotecare si pentru investitii imobiliare. Aproximativ 80% din volumul total al creditelor nu inregistreaza intarzieri la plata ratelor mai mari de 60 de zile. Aproximativ 90% din creditele denominate in CHF au fost acordate in perioada 2005-2008.

In perioada 16 ianuarie 2015 - 26 august 2016 au fost efectuate un numar de 57.298 de solicitari de solutionare a creditelor in CHF, din care 31.270 pentru operatiuni de conversie si 26.028 pentru operatiuni de restructurare, conform datelor existente la nivelul Directiei Supraveghere. Dintre acestea au fost solutionate 33.528 de solicitari, dintre care 24.391 prin realizarea de operatiuni de conversie si 9.137 prin operatiuni de restructurare, potrivit raspunsului BNR.

La finalul anului 2008, institutiile de credit detineau in bilant 119.748 de credite in franci elvetieni, acordate persoanelor fizice, dintre care 17.395 erau ipotecare si alte 37.685 erau credite de consum garantate cu ipoteci. Aceste credite erau acordate unui numar de 110.638 de persoane fizice si aveau o valoare totala de 12 miliarde lei. Bancile mai aveau in bilant aproximativ 1.225 credite in valoare de 0,86 miliarde lei, acordate unui numar de 993 societati nefinanciare.

Dintre creditele cesionate din anul 2006 pana in prezent, institutiile de credit mai pastreaza in administrare un volum de 1.628 milioane lei, credite in CHF (credite aflate in afara bilantului). In perioada ianuarie 2015 ¬ august 2016, bancile au operat atat cesionari de credite in CHF, cat si rascumparari in bilant astfel de credite, fluxul net fiind de 283 milioane lei.