In monitorul oficial de miercuri, 19 octombrie 2016, a fost publicata legea care schimba fundamental modul de functionare si inregistrare a persoanelor fizice ce desfasoara activitati economice (mai precis persoane fizice autorizate PFA, intreprinderi individuale II si intreprindere familiala IF). Legea introduce un numar maxim de salariati pe care ii poate avea o astfel de persoana si un numar maxim de activitati – coduri CAEN pe care le poate presta. Foarte important: legea nu dispune asupra profesiilor independente reglementate de legi speciale.

HotNews.roFoto: Hotnews

In esenta, persoanele fizice pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:

 • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei intreprinderi familiale

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice?

 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu, cu exceptia membrilor intreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani;
 • sa nu fi savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
 • sa aiba un sediu profesional declarat;
 • sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Nota: in cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii sau experientei profesionale, acestea trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizica titulara care se autorizeaza ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, dupa caz, sa prezinte inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu profesional/punct de lucru.

Nota: daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica atunci se va depune o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura privata, prin care se atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica.

Daca se dispune inregistrarea in Registrul comertului, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare in termen de 3 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii. Acelasi termen este aplicabil si in cazul eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni.

Din perspectiva functionarii PFA si a intreprinderii individuale se introduc limitari din perspectiva numarului de angajati al claselor de activitati.

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate avea maxim 3 angajati iar intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate angaja cel mult 8 salariati.

Legea aduce unele modificari si la nivel de doctrina, prin reformularea definitiilor unor termeni, astfel:

 •  activitate economica - activitate cu scop lucrativ, constand in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii;
 •  intreprindere economica - activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
 •  intreprindere familiala - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de membrii unei familii;
 • persoana fizica autorizata - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca;
 • patrimoniul de afectatiune - masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice;
 • sediul profesional - sediul principal/locatia declarata la registrul comertului, in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau familiale, reprezentand elementul de identificare al acesteia in raporturile juridice la care participa.

Legea prevede si o serie de facilitati aplicabile studentilor care vor sa desfasoare activitati ca PFA or II in sensul scutirii de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare precum si a tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului. In acest sens, studentul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate in Romania;
 • sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat, integral, la data solicitarii, toate cerintele programei de invatamant prevazute de senatul institutiei;
 • nu a implinit varsta de 30 de ani.

Aceasta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a acestei legi, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel impus modifica mentiunile din registrul comertului referitoare la obiectul de activitate, proces ce se realizeaza, pe baza unei cereri, de oficiul registrului comertului, cu titlu gratuit.

Cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 2 ani, ONRC publica pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a obiectului de activitate.

In termen de 60 de zile de la implinirea acestui termen, oficiul registrului comertului radiaza, din oficiu, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a mentiunilor referitoare la obiectul de activitate. Articol scris cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.