Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) a anuntat joi solutionarea pe cale amiabila a primelor doua litigii intre asigurati si asiguratori. Primul litigiu a avut ca obiect nemultumirea unui asigurat cu privire la oferta asiguratorului in ceea ce priveste cuantumul despagubirii acordate intr-un dosar de dauna auto. Al doilea dosar a vizat solicitarea privind plata unei penalitati de catre societatea de asigurare, aferenta instrumentarii dosarului de dauna pentru avarierea partiala a autovehiculului, au transmis joi reprezentantii ASF.

Litigiile au fost solutionate in 29 de zile si, respectiv, 51 de zile, termene care au inceput sa curga de la data la care SAL-Fin a primit dosarul complet al reclamatiei si a fost desemnat conciliatorul. Procedura aleasa a fost procedura de impunere a unei solutii, iar derularea concilierilor a fost facuta in prezenta partilor.

Hotararile date de conciliatori nu au fost atacate in termenul legal de 15 zile calendaristice de la data comunicarii, prin urmare se constituie de drept cu titlu executoriu.

Accesul la acest tip de serviciu se realizeaza de catre consumatori in mod gratuit prin exprimarea voluntara a acestei optiuni in scris, direct la sediul SAL-Fin, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare, facand insa dovada ca au incercat in prealabil sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza. In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate si apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.

Solutionarea litigiilor ce pot aparea intre consumatori si entitatile pietei asigurarilor, ale pietei de capital sau ale sistemului pensiilor private autorizate, reglementate si/sau supravegheate de ASF este realizata de catre unul dintre conciliatorii independenti si impartiali inscrisi in Registrul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice cu pregatire si experinta profesionala atat in domeniul pietelor financiare non-bancare, cat si al solutionarii litigiilor pe cai alternative