Prevederile Codului de procedura fiscala (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale si abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale emis in baza prevederilor vechiului Cod de procedura fiscala abrogat.

A.N.A.F. a elaborat noi modele de formulare cum ar fi:

 • Cerere de restituire a creantelor fiscale/bugetare;
 • Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobanzilor in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
 • Decizie de ridicare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti;
 • Decizie de ridicare a popririi asiguratorii a sumelor datorate debitorului de catre terti;
 • Decizie de ridicare a sechestrului asigurator aplicat asupra bunurilor;
 • Adresa de infiintare a popririi executorii asupra disponibilitatilor banesti;
 • Adresa de infiintare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;
 • Adresa de instiintare privind infiintarea popririi executorii ca urmare a transformarii masurilor asiguratorii in masuri executorii;
 • Adresa de infiintare a popririi asupra sumelor pe care debitorii le au de incasat de la autoritati sau institutii publice;
 • Proces-verbal aditional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal aditional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
 • Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
 • Instiintare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzarea la licitatie;
 • Cerere de participare la licitatia publica si oferta de cumparare;
 • Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate;
 • Adresa de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii conturilor;
 • Adresa de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizarii retinerilor;
 • Adresa privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor banesti;
 • Adresa privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;
 • Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita;
 • Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a        contraventiilor si a instiintarii de plata.

La modelele de formulare care fac parte integranta din acest proiect de ordin, fata de cele vechi, s-a mai avut in vedere si modificarea textului astfel incat, sa se asigure concordanta intre acestea si noile dispozitii legale.

De la data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura fiscala si pana in prezent, au fost aplicabile prevederile art. 346 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora "Trimiterile facute prin alte acte normative la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezentul cod".

De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a prezentul proiect de ordin ce este supus aprobarii, se abroga prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale.

Totodata, prin proiectul de ordin suspus aprobarii, se abroga dispozitiile art.1 alin. (2) literele e) si f) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, astfel incat modelul de formular "Adresa de infiintare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de incasat de la autoritati sau institutii publice" si modelul de formular "Decizie de ridicare a masurilor de executare silita a sumelor pe care debitorul le are de incasat de la autoritati sau institutii publice", prevazute in anexele nr. 6 si nr. 7, din actul normativ invocat, sa nu se regaseasca in doua acte normative diferite.