In declaratia 205 nu se mai declara veniturile din salarii (restul stopajului la sursa fiind declarat prin acelasi formular), iar declaratia cu venitul nerezidentilor este numerotata cu nr. 207, ea devenind declaratie informativa cu amenda usturatoare in caz de nedepunere, potrivit Ordinul ce aproba formulare pentru declaratiile fiscale 200, 201, 204, 205, 207 depuse din 201, publicat in Monitorul Oficial.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce trebuie sa retinem din documentul ANAF?

  • In primul rand, el actualizeaza formularele de declaratii pe care le vor completa contribuabilii persoane fizice, sau platitorii de venituri catre persoanele fizice, pentru veniturile realizate incepand cu data de 01.01.2017, data intrarii in vigoare a noului Cod fiscal.

Care sunt cele mai semnificative schimbari intervenite?

  • Principala modificare este adusa modului de utilizare pentru declaratia 205 - Declaratie informativa cu impozitul retinut la sursa. In aceasta nu se mai declara veniturile din salarii si impozitul pe venitul din salarii. Foarte important: Declaratia 205 se depune pentru celelalte venituri ale persoanei fizice impozitate la sursa (dividende, dobanzi, venituri din premii, venituri din alte surse, etc).
  • O alta modificare se refera la declaratia cu veniturile realizate de nerezidenti in sfera impozitarii in Romania.  Pentru prima data in ultimii ani aceasta declaratie este numerotata si de acum o vom cunoaste ca declaratia 207 - 207  "Declaratie  informativa  privind  impozitul  retinut la  sursa/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenti".

Ce formulare au mai fost modificate si mai ales, cum?

Sunt modificate urmatoarele formulare si declaratii:

  • Formularul 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" aferent anului 2016 se depune pana in data de 25 mai 2017 inclusiv. Se declara urmatoarele categorii de venituri: a)activitati independente; b)cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda; c)activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;  d)piscicultura si/sau silvicultura; e)transferul titlurilor de valoare si orice  alte operatiuni cu instrumente financiare; f)jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker;  g)alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei. Nota: depun declaratia si persoanele cu handicap scutite de impozit daca realizeaza aceste venituri.
  • Formularul 204 - "Declaratie  anuala  de  venit  pentru  asocierile  fara personalitate  juridica ..." Declaratia se completeaza si se depune in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati de productie, comert, prestari servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, din activitati  agricole, din piscicultura sau silvicultura, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.Termen de depunere si responsabilitate: se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare. Nota: ulterior, fiecare participant la asociere declara veniturile primite conform procedurii aplicabile pentru fiecare tipuri de venituri!
  • Formularul 205  -"Declaratie  informativa  privind  impozitul  retinut  la  sursa..." Pentru anul 2016 termenul de depunere este data de 28 februarie 2017 inclusiv. Declaratia se depune de platitorii de venituri ce achita catre persoane fizice urmatoarele tipuri de venituri: a)venituri din dividende;b)venituri din dobanzi;  c)venituri din lichidarea unei persoane juridice; d)venituri din premii;  e)venituri din jocuri de noroc cu impunere finala;  f)venituri din alte surse. De retinut: In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, se completeaza un singur formular. Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare pentru fiecare beneficiar.
  • Formularul 207 - "Declaratie  informativa  privind  impozitul  retinut la  sursa/veniturile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenti" Declaratia aferenta anului 2016 se va depune pana in data de 28 februarie 2017. Principalele venituri realizate de nerezidenti in sfera declaratiei sunt: Venituri din dividende  si venituri din dobanzi; Venituri din redevente si venituri din comisioane; Venituri din activitati sportive si de divertisment; Venituri din consultanta si management;  Venituri din servicii prestate pe teritoriul Romaniei. Foarte important: Declaratia 207 este incadrata de legiutor in categoria celor ,,informative". In cazul nedepunerii la termen a declaratiei, amenzile sunt dintre cele mai aspre, amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice.
  • Formularul 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii ". Si in anul 2017 salariatii, pensionarii pot redirectiona 2% din impozitul anual catre o entitate cu rol social. Cererea se poate depune la autoritatea fiscala pana in data de 25 mai 2017 inclusiv. Nota: are aceasta posibilitate si PFA prin formularul 200.
  • Formularul 250  "Decizie  de  impunere  anuala pentru  veniturile  realizate  din  Romania  de  persoanele  fizice"  si Formularul 251  "Decizie  de  impunere  anuala  pentru  veniturile  realizate  din  strainatate  de  persoanele  fizice" sunt emise de autoritatea fiscala si reprezinta acte administrative cu caracter executoriu.

Cel mai tarziu, pana in data de 15 Septembrie 2017 vor fi emise deciziile de impunere pentru anul 2016, conform ordinului analizat. Contribuabilii au 60 de zile de la comunicare pentru a achita impozitele datorate. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.