"Consiliul fiscal are rezerve vizavi de evolutia proiectata a veniturilor din proiectul de buget, analiza preliminara indicand o potentiala supraevaluare a acesteia", se arata in Opinia preliminara a Consiliului Fiscal pe marginea proiectului de buget. Documentul mai precizeaza ca documentele au fost transmise in dimineata zilei de 27 ianuarie, ne-existand timp pentru o analiza amanuntita. Echipa coordonata de Ionut Dumitru va elabora o opinie completa saptamana viitoare, pe care o va notifica Parlamentului si o va publica pe pagina de web a institutiei. Vezi opinia preliminara a Consiliului Fiscal in atasament

Ionut Dumitru, presedintele Consiliului FiscalFoto: HotNews.ro

In data de 23 ianuarie 2017, Consiliul fiscal a primit in format electronic de la Ministerul Finantelor Publice (MFP) adresa nr. 5408 datata 21 ianuarie 2017, prin care i se solicita, in baza art. 53, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (LRFB) republicata, formularea opiniei privind Raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2017 si proiectia acesteia in perioada 2017-2020, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, proiectul Legii asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017, Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019 si expunerile de motive aferente, proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017.

Setul de documente necesar elaborarii opiniei Consiliului fiscal era incomplet in lipsa textului Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2017-2019 , iar Consiliul fiscal a solicitat informatii suplimentare si clarificari din partea MFP prin adresa nr. 7 din 23 ianuarie 2017. Intre timp, proiectul de buget a suferit modificari importante comparativ cu varianta notificata initial Consiliului fiscal, constructia bugetara actualizata fiind trimisa de MFP acestuia (impreuna cu textul Strategiei fiscal-bugetare) in dimineata zilei de 27 ianuarie 2017.

Avand in vedere intentia Guvernului de a aproba documentele mai sus mentionate in sedinta din 27.01.2017, ceea ce implica in mod evident un interval de timp insuficient pentru analiza, elaborarea si aprobarea opiniei solicitate, Consiliul fiscal se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa cu privire la documentele mai sus mentionate.

In opinia preliminara de fata, redactata pentru a nu intarzia adoptarea proiectului de buget in sedinta de guvern si inaintarea sa Parlamentului, Consiliul fiscal se va limita doar la a face cateva consideratii generale, urmand ca elaborarea opiniei complete sa fie realizata in saptamana 30 ianuarie - 3 februarie 2017. Dupa finalizarea acesteia, Consiliul fiscal o va notifica Parlamentului si o va publica pe pagina de web a institutiei.

  • Constructia bugetara tinteste un deficit inferior nivelului de referinta de 3% din PIB aferent bratului corectiv al Pactului de Stabilitate si Crestere (PSC), insa, indiferent de masura de output gap utilizata (exista diferente majore intre evaluarile Comisiei Nationale de Prognoza si cele mai recente evaluari disponibile ale Comisiei Europene), constructia bugetara consfinteste un derapaj de proportii (si in largire pana in 2018) de la exigentele bratului preventiv al PSC, preluate de altfel si in legislatia nationala prin intermediul LRFB;
  •  Scenariul macroeconomic din spatele constructiei bugetare apare drept semnificativ mai favorabil decat evaluarile anterioare ale Comisiei Nationale de Prognoza. O asemenea evolutie este justificata intr-o anumita proportie de masurile nou promovate de guvern insa, date fiind informatiile disponibile la acest moment, Consiliul fiscal considera acest scenariu drept optimist si nepotrivit din perspectiva unei constructii bugetare prudente. Evaluarea preliminara a Consiliului fiscal indica insa faptul ca proiectia de venituri a MFP nu pare a incorpora integral evolutia mai favorabila a scenariului macroeconomic. Cu toate acestea, Consiliul fiscal are rezerve vizavi de evolutia proiectata a veniturilor din proiectul de buget, analiza preliminara indicand o potentiala supraevaluare a acesteia.
  •  Evolutiile proiectate ale agregatului de venituri "sume de la UE in contul platilor efectuate" si contrapartida sa de cheltuieli (proiecte cu finantare din fonduri europene nerambursabile) nu sunt comparabile cu cele istorice, in conditiile in care bugetul anului 2017 este tranzitat de subventiile pentru agricultura (din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) - 8,1 miliarde lei, precum si de fonduri pentru agricultura din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - 4,1 miliarde lei, al caror beneficiar final este sectorul privat). De altfel, sumele respective nu vor tranzita bugetul general consolidat in forma sa consistenta cu metodologia europeana (ESA 2010).
  •  Consiliul fiscal avea rezerve in ceea ce priveste evolutia proiectata a unor agregate de cheltuieli incluse in constructia bugetara pe care a primit-o in data de 23 ianuarie ¬ in special la nivelul celor cu bunurile si serviciile si cele de personal, care apareau drept potential subdimensionate in contextul analizei preliminare in lipsa detalierii surselor economiilor proiectate (raportate la impactul masurilor adoptate). Varianta actualizata a proiectiei de cheltuieli bugetare primita de Consiliul fiscal in dimineata zilei de 27 ianuarie aduce modificari majore la nivelul unor agregate de cheltuieli, de natura sa amplifice semnificativ rezervele deja existente in ceea ce priveste posibila subdimensionare a cheltuielilor de personal si adaugand acestora rezerve noi in ceea ce priveste potentiala sub-bugetare a agregatelor "asistenta sociala", "cheltuieli cu dobanzile" si "alte transferuri". Comparativ cu varianta initiala remisa Consiliului fiscal, sunt prevazute reduceri de cheltuieli curente in suma de circa 5 mld. lei localizate, in ordine descrescatoare, la nivelul componentei "alte transferur" (-1,7 mld. lei, avand drept sursa diminuarea inexplicabila a contributiei datorate de Romania la bugetul UE), "dobanzi" (-1,5 mld. lei), "cheltuieli de personal" (-867 milioane lei) si "asistenta sociala" (-821 milioane de lei). In contrapartida sunt majorate cu 5 miliarde de lei cheltuielile de capital, sursa majorarii fiind localizata la nivelul cheltuielilor de capital ale Ministerului Apararii. In acest context, este de remarcat evolutia ulterioara anului 2017 a acestui agregat, in conditiile in care suplimentarea alocarilor catre Ministerul Apararii apare drept temporara, in 2018 alocarile revenind la niveluri comparabile cu evolutiile istorice.

Evaluarea preliminara a Consiliului fiscal indica asadar o potentiala supraevaluare a veniturilor bugetare, concomitent cu o probabila subevaluare a cheltuielilor curente, ceea ce este de natura sa incline puternic balanta riscurilor in sensul inregistrarii in executie a unui deficit mai mare decat cel proiectat in lipsa unor masuri corective.

Opiniile si recomandarile formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Presedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, in urma insusirii acestora de catre membrii Consiliului, prin vot, in sedinta din data de 27 ianuarie 2017.