Domnul Geambilica Sictirescu este angajat ca bucatar la carciuma Adio Mama SRL cu un salariu brut lunar de 2.500 lei. Salariatul a achizitionat un abonament de servicii medicale, facturat lunar la pretul de 30 euro/luna, la cursul valabil la momentul emiterii facturii. Cunoscand faptul ca in luna februarie 2017, persoana fizica a lucrat intreaga luna - 160 ore, ca nu are alte persoane in intretinere, respectiv a achitat factura lunii februarie 2017 in data de 28 februarie pentru abonamentul medica, cursul fiind de 1 euro = 4,5 lei, ce salariu net va incasa aceasta persoana?

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Din punctul de vedere al noutatilor fiscale, incepand cu 01 februarie 2017, apare o deducere suplimentara la calculul impozitului pe venitul din salarii, respectiv o persoana fizica din Romania are dreptul sa isi deduca abonamente medicale in suma de 400 euro anual, la calculul venitului din salarii, conform art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, astfel:

"78 (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:

a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele: (...)

(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;"

Din analiza temeiului normativ, retinem urmatoarele aspecte principale:

  •  Abonamentul medical este suportat de salariat din fondurile personale; acest lucru inseamna ca salariatul va prezenta angajatorului documentele ce atesta plata abonamentului, iar angajatorul va tine evidenta sumelor deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii; in mod normal, luna in care s-a efectuat plata abonamentului va fi luna in care se acorda deducerea.
  •  Aceasta suma de 400 euro nu se suporta din impozitul pe venit, ci reprezinta o alta deducere a persoanei fizice, luata in calcul cand se determina impozitul pe venit.

In ce priveste celelalte taxe si contributii obligatorii, pentru anul 2017, nu avem modificari semnificative, respectiv:

a) contributia individuala la pensii este in procent de 10,5%;

b) contributia individuala la asigurarile de somaj este in procent de 0,5%;

c) contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate este in procent de 5,5%;

d) impozitul pe venitul din salarii este in procent de 16%.

Deducerea personala este reglementata de OMFP nr. 52/2016, iar pentru salariul brut de 2.500 lei, valoarea deducerii este de 100 lei. Incepand cu 01 februarie 2016, se revine la neplafonarea bazei de calcul a asigurarilor sociale.

Determinare salariu net:

Salariu brut = 2.500 lei

Contributia individuala la pensii = 2.500 lei x 10,5% = 263 lei

Contributia individuala la asigurarile de somaj = 2.500 lei x 0,5% = 13 lei

Contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate = 2.500 lei x 5,5% = 138 lei

Total contributii individuale obligatorii = 263 lei + 13 lei + 138 lei = 414 lei.

Venit net = Salariul brut - contributii obligatorii = 2.500 lei - 414 lei = 2.086 lei.

Deducerile la venitul din salarii:

a) deducere personala = 100 lei, conform tabel OMFP nr. 52/2016;

b) deducere pentru abonamente medicale = 30 euro x 4,5 lei = 135 lei.

Total deduceri = 100 lei + 135 lei = 235 lei.

Baza de calcul impozit pe venitul din salarii = Venit net - total deduceri = 2.086 lei - 235 lei = 1.851 lei.

Impozit pe venitul din salarii = 1.851 lei x 16% = 296 lei.

Salariul net = Venit brut - contributii obligatorii - impozit pe venitul din salarii = 2.500 lei - 414 lei - 296 lei = 1.790 lei.

Nota: in stuatia noastra, salariul net creste cu suma de 22 lei, fata de cat ar fi fost in lipsa abonamentului medical. Acest articol restilizat va fi publicat in revista Prietenii Contabilitatii.