Inspectorii coordonati de nea Nicu Vacaroiu au publicat marti Raportul Anual pe 2015, Raport aprobat de plenul Curtii la finele anului trecut. Printre obiectivele vizitate de Curtea de Conturi a fost si BNR, , unde s-au constatat "unele deficiente privind modul de respectare a dispozitiilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitii de bunuri si servicii". Redam mai jos constatarile trecute in Raportul pe care il puteti consulta aici.

Nicolae Vacaroiu, presedintele Curtii de ConturiFoto: AGERPRES

S-au constatat unele deficiente privind modul de respectare a dispozitiilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitii de bunuri si servicii, astfel:

 • s-au efectuat plati reprezentand contravaloarea primelor trei etape ale unui contract avand ca obiect realizarea unui film documentar artistic, pentru marcarea momentelor importante ale evolutiei Bancii Nationale a Romaniei (cu termen de finalizare 31.03.2010), fiind prezentate ca documente justificative doar facturi fiscale, fara justificarea costurilor decontate pe fiecare etapa, in conditiile in care documentarul care facea obiectul contractului nu a fost receptionat pana la data  controlului si nici nu a fost incheiat act aditional prin care termenul contractului sa fie prelungit;
 •  transmiterea cu intarziere, catre autoritatea competenta, a notificarii cu privire la achizitiile directe, prin Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), in cazul unui contract de prestari servicii, nefiind asigurata transparenta ceruta de legiuitor pentru achizitiile directe derulate;
 • a fost derulat un contract de achizitii de catre o structura care nu avea competenta de derulare a acestei achizitii;
 • in cazul unui contract de executare de lucrari, receptia s-a efectuat de catre o comisie numita prin decizie interna a directorului directiei care avea competenta de derulare a achizitiei si nu prin ordin al Guvernatorului BNR, asa cum prevad reglementarile interne ale BNR;
 • in evidenta contabila s-a inregistrat incorect, ca mijloc fix distinct, valoarea investitiilor efectuate asupra unor cladiri (1,514 mil lei);
 • s-a inregistrat in evidenta contabila modificarea valorii unui teren fara existenta unui raport de evaluare, aspect ce nu a fost prezentat in notele explicative la situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2014. Astfel, valoarea contabila a unui teren, rezultata din Raportul de evaluare efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare si cu politica contabila proprie, a fost modificata in evidenta contabila a bancii, la data de 31.03.2014, in baza unei "Opinii asupra Raportului de evaluare Arenele BNR", apartinand unui expert evaluator independent, certificat ANEVAR, salariat al bancii, si nu in baza unui raport de evaluare adecvat, asa cum prevede legea.

Masurile luate de BNR:

- transmiterea in SEAP a datelor aferente contractului de prestari servicii;

- constituirea garantiilor de buna executie aferente contractului mentionat, garantia fiind valabila pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, respectiv pana la receptia finala a lucrarilor;

- inregistrarea in evidenta contabila a garantiilor identificate de echipa de control;

- regularizarea privind inregistrarea in evidenta contabila a lucrarilor de investitii, inregistrate in mod eronat in conturile de cheltuieli curente de reparatii, precum si calculul amortizarii aferente, in valoare de 594 mii lei;

- a fost emis Ordinul Guvernatorului BNR privind componenta Comisiei de receptie, de evaluare si de clasificare a filmului documentar-artistic despre istoria BNR, ca fiind de natura mijlocului fix, comisie ce a receptionat cinci fisiere video, cu o durata cumulata de 104 minute, ce reprezinta filmarile brute aferente celor trei etape executate pana la data controlului. Totodata, s-a efectuat inregistrarea in evidenta contabila a acestui activ.

Recomandari:

 •  analizarea aspectelor prezentate si dispunerea masurilor necesare pentru derularea intregului proces de planificare, atribuire, realizare si receptionare a lucrarilor aferente contractelor de achizitie publica, cu respectarea integrala a Regulamentului intern privind derularea activitatii de achizitii in Banca Nationala a Romaniei, precum si a tuturor prevederilor legale aplicabile;
 • analiza modului de constituire si inregistrare in evidenta contabila a tuturor garantiilor de buna executie pentru contractele in derulare, precum si a celor aferente contractelor la care nu s-a efectuat inca receptia finala; elaborarea unui sistem unitar de proceduri de monitorizare a contractelor incheiate de banca;
 • identificarea tuturor situatiilor similare si efectuarea tuturor regularizarilor ce se impun privind inregistrarea in evidenta contabila a contravalorii lucrarilor efectuate ca  investitii/cheltuieli, a celor privind calculul amortizarii acestora, precum si regularizarea cotei de impozit pe venit, dupa caz;
 • analiza modului de inregistrare in evidenta contabila a valorii aferente investitiilor efectuate asupra mijloacelor fixe si dispunerea tuturor masurilor de respectare a prevederilor legale in vigoare;
 • efectuarea reevaluarii activelor fixe conform legii si inregistrarea rezultatelor acesteia in evidenta contabila, cu respectarea prevederilor legale; prezentarea eventualelor aspecte care constituie abateri de la politicile contabile ale bancii, in notele explicative la situatiile financiare;
 • stabilirea intinderii eventualelor prejudicii create BNR si, dupa caz, dispunerea masurilor legale de recuperare a acestora, in cazul nefinalizarii contractului avand ca obiect realizarea unui film documentar artistic pentru marcarea momentelor importante ale evolutiei Bancii Nationale a Romaniei. A fost emisa decizie, prin care au fost dispuse masuri pentru inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila si fiscala controlata, precum si pentru stabilirea intinderii prejudiciului si luarea masurilor pentru recuperarea acestuia.