Guvernul va discuta in sedinta de joi un proiect de Ordonanta de Urgenta care va permite autoritatilor locale sa contracteze imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 milioane de lei, pentru asigurarea confinantarii proiectelor din fonduri europene. Motivul invocat este ca autoritatile administratiei publice locale inregistreaza intarzieri sau chiar se afla in blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare in bugetele locale.

UPDATE Proiectul de OUG a fost aprobat.

Prin aceasta Ordonanta de Urgenta se face derogare de la Legea 273/2006 privind finantele publice.

"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor Publice, in cursul anului 2017, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor", se precizeaza in proiect.

Perioada de rabursare este de pana la 20 de ani, iar dobanda este ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 3,50 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.

Rambursarea imprumuturilor se efectueaza in transe trimestriale, egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial, in suma cumulata pana la zi.

Vezi aici sau atasat proiectul de OUG