In Monitorul oficial de joi a fost publicat OpANAF nr. 1232/2017 ce adopta o modificare importanta a modului de rambursare a TVA. Cu aceasta ocazie se reglementeaza in mod efectiv cum functioneaza baza de date in care vor fi inregistrati contribuabilii cu risc fiscal pentru rambursarea de TVA. Printre criteriile ce genereaza inregistrarea in acesta baza de date gasim neconcordantele generate de depunerea declaratiilor 394 si 390.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Documentul modifica in mod semnificativ procedura rambursarii de TVA si dezvolta reglementarea fiscala privind modul in care un contribuabil va fi inregistrat/radiat din baza de date ce cuprinde contribuabilii cu risc fiscal in privinta rambursarilor de TVA. Cu aceasta ocazie se enumera criteriile ce genereaza inregistrarea in aceasta baza de date.

  • Rambursarea TVA catre un contribuabil va tine cont de riscul fiscal asociat acestui contribuabil, autoritatea fiscala determinand Standardului individual negativ

Din punct de vedere structural rambursarea TVA catre un contribuabil va tine cont de riscul fiscal asociat acestui contribuabil, autoritatea fiscala determinand Standardului individual negativ (SIN).

Standardul individual negativ (SIN) reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala. Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a persoanei impozabile, tinand-se cont si de comportamentul sau fiscal.

SIN se stabileste trimestrial, avand in vedere raportarile contabile, deconturile de TVA in datele de 5 februarie, 5 mai, 5 august si 5 noiembrie.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:

a) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

b) in cazul deconturilor de TVA depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mediu - cu analiza documentara;

c) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspectie fiscala anticipata. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si nici nu au fost identificate in baza de date speciala constituita, prin carese solicita rambursarea unei sume de pana la 45.000 lei, se incadreaza la risc fiscal mic.

  • Ce criterii se analizeaza la incadrarea unui contribuabil in baza de date a contribuabililor cu risc fiscal in rambursarile de TVA?

Sunt luate in considerare un numar de patru situatii:

a)organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si care ar putea avea incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA.

b)in cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala.

c)cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare.

d)s-au constatat neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre datele primite prin sistemul VIES si cele declarate de catre persoana impozabila prin declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390 VIES).

  • Cum se face radierea din baza de date speciala?

Radierea din baza de date speciala se face pornind de la motivele care au stat la baza inscrierii si/sau mentinerii in aceasta baza de date, conform in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)persoana impozabila nu mai face obiectul actiunii de cercetare penala (a fost dispusa neinceperea urmaririi penale, au fost respinse plangerile penale formulate de organele fiscale, au fost scosi de sub urmarire penala, au fost emise ordonante de clasare a cauzelor etc.), potrivit informatiilor primite de la organele abilitate;

b)organele de inspectie fiscala au constatat diferente de TVA nesemnificative cu ocazia inspectiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datoreaza sumele reprezentand TVA stabilite suplimentar.

c)persoana impozabila si-a incetat activitatea si a fost radiata din evidentele fiscale;

d)structurile care au propus inscrierea/mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective.

e)organele fiscale au constatat faptul ca neconcordantele intre informatiile inscrise in declaratiile informative (formular 394) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre datele primite prin sistemul VIES si cele declarate de catre contribuabili prin declaratiile recapitulative (formular 390 VIES), fie nu mai exista fie sunt nesemnificative. Articol realizat de consultantul fiscal Adrian Benta