In Monitorul oficial nr. 288 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/2017 prin care se reglementeaza o noua procedura de depunere a declaratiei la fondul de mediu. Procedura este ampla si trebuie analizata in contextul reglementarilor de mediu. Din punct de vedere declarativ se impune depunerea acestei declaratii si in perioada cand nu se datoreaza o obligatie - declarandu-se suma zero, respectiv lunar, trimestrial sau anual in functie de platitor si tipul obligatie pentru care se datoreaza obligatia la fondul de mediu. Pentru fiecare dintre aceste perioade depunerea declaratie se va face pana in data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Vezi aici documentul publicat in M.Of.:

documente

OrdinAFMnr.591Site

(27 Apr 2017) PDF, 257KB

In cazul obligatiilor fiscale cu termen de declarare si de plata trimestrial, sumele de plata se completeaza in declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, iunie, septembrie si decembrie a anului respectiv (de exemplu: ecotaxa, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, obligatiile de plata aferente perioadei ianuarie-martie ale anului de referinta se inscriu in declaratia lunii martie ale anului de referinta, cu termen de declarare pana la data de 25 aprilie inclusiv ale anului de referinta).

In cazul obligatiilor fiscale cu termen de declarare si de plata anual, sumele de plata se completeaza la Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu aferenta lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contributia de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligatiile de plata aferente perioadei ianuarie-decembrie ale anului de referinta se inscriu in declaratia lunii decembrie ale anului de referinta, cu termen de declarare pana la data de 25 ianuarie inclusiv ale anului urmator anului de referinta).

La datele privind cantitatile de deseuri inerte si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale in coloana "Cantitatea ajuns la depozitul de deseuri (tone)" se inscrie cu cifre arabe, in tone, totalul cantitatilor de deseuri inerte si de deseuri nepericuloase increditate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare in luna de raportare.

  • Care sunt termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu?

Termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu:

1. lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile reprezentand:

a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase;

b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera;

c) incepand cu 1 ianuarie 2017, taxele incasate pentru deseurile inerte si nepericuloase ;

d) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase ;

e) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor;

f) o taxa de 0,3 lei/kg, aplicata o singura data cantitatilor de uleiuri.

2. lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru:

a) cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala;

b) cantitatile de anvelope noi si/sau uzate introduse pe piata nationala si cantitatile gestionate, ;

c) cantitatile de echipamente electrice si electronice introduse pe piata nationala, ;

d) cantitatile de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala:

Nota : am prescurtat denumirea obligatiei tinand cont ca sumele au o un mod specific de determinare tinand cont de realizarea sau nerealizarea tintelor de mediu - colectare/reciclare/valorificare.

3. trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile de plata reprezentand ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile.

4. semestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului in care s-a desfasurat activitatea, pentru:

a) cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pentru cantitatile de deseuri de ambalaje reciclate si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alte operatiuni de valorificare decat reciclarea;

b) cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii introduse pe piata nationala pentru care operatorii economici autorizati conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate au preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale de gestionare si cantitatile de anvelope uzate gestionate;

c) cantitatile de EEE introduse pe piata nationala pentru care operatorii economici autorizati conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice au preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale de colectare si cantitatile de DEEE colectate;

d) cantitatile de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala pentru care operatorii economici autorizati conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, au preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale de colectare si cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili colectate;

5. anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligatiile de plata aferente anului precedent, reprezentand:

a) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile,

b) contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare in mod individual;

c) contributia de 2 lei/kg anvelopa, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;

d) contributia de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare,

e) contributia de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea efectiv depozitata si cantitatea reprezentand 85% din cea depozitata in anul anterior;

f) contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale, stabilite de legislatia in vigoare, si cantitatile efectiv valorificate in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile;