​Guvernul spune ca isi mentine angajamentul de aderare a Romaniei la zona euro, insa evita in continuare sa avanseze o data ca obiectiv de adoptare a monedei unice europene, potrivit Programului de convergenta adoptat vineri de Executiv.

"Guvernul României își menține angajamentul de aderare la zona euro, însă stabilirea unei date concrete în această privință presupune realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce privește convergența reală, structurală și instituțională, domenii în care sunt necesare progrese importante" - se arata in Programul de convergenta 2017-2020.

"În plus este necesară luarea în considerare a sustenabilităţii îndeplinirii criteriilor de convergență nominală. Recent a fost înființat comitetul interministerial pentru trecerea la moneda euro cu scopul de a elabora planul naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro. În aceste condiții, angajamentul de adoptare a monedei euro reprezintă în continuare o ancoră importantă în privința implementării unor politici bugetare, structurale și instituționale eficiente și coerente, în vederea asigurării unei convergențe reale (venit/locuitor) de durată, sporirii competitivității economiei românești, diminuării disparităților regionale și deficiențelor structurale ale pieței muncii etc. " - mai scrie in acest docuement.

In context, Guvernul sustine ca va ramane cu deficitul bugetar pana in limita de 3% din produsul intern brut (PIB), asumandu-si insa depsairea obiectivului pe termen mediu (MTO) in termeni structurali.

"Estimările privind deficitul bugetar pentru anul 2017 nu depășesc limita de 3% din PIB, urmând ca în anul 2018 să rămână constant, iar începând cu anul 2019 se estimează o traiectorie de ajustare a acestuia cu aproximativ 1 pp până în anul 2020. În termeni structurali deviația fațăde OTM va crește în perioada 2017-2018, urmând ca începând cu anul 2019 aceasta să intre pe o traiectorie de ajustare" - spune Guvernul in Programul de convergenta.