Guvernul a decis joi printr-o hotarare reaorganizarea Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, astfel incat sa fie infiintate 320 de posturi noi. Aceste posturi sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor suplimentare care-i revin cu privire la contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, contractele de credit pentru consumatori, procedura insolventei persoanelor fizice si solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Astfel, numarul total de posturi al ANPC va fi suplimentat la 940, exclusiv demnitarii. Din numarul total de posturi nou aprobat, 397 vor fi alocate pentru aparatul central al Autoritatii, iar restul de 543 sunt prevazute pentru structurile teritoriale.

Pe langa aceasta suplimentare de posturi, actul normativ aprobat astazi de Guvern prevede infiintarea in cadrul ANPC a unei Directii pentru insolventa persoane fizice, in contextul in care procedura insolventei persoanelor fizice reprezinta o noutate pentru sistemul juridic si administrativ din Romania. Pentru noile atributii care-i revin ANPC privind contractele de credit oferite consumatorilor si contractele de credit pentru bunuri imobile, va fi infiintata Directia pentru cooperare si efectuarea schimbului de informatii cu statele membre, derulare proceduri intermediari de credite si recuperare creante.

Ocuparea posturilor suplimentare se va realiza treptat, cu respectarea procedurilor si termenelor reglementate de legislatia aplicabila personalului bugetar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Din aplicarea prevederilor referitoare la cresterea capacitatii ANPC nu rezulta influente financiare suplimentare asupra bugetului de stat, sumele necesare fiind asigurate in cadrul prevederilor bugetare aprobate Ministerului Economiei pe anul 2017, in calitate de ordonator principal de credite in coordonarea caruia functioneaza Autoritatea pentru Protectia Consumatorului.

Pentru anul 2017, aplicarea noii organigrame a ANPC se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Incepand cu anul 2018, sumele necesare vor fi asigurate de catre Ministerul Economiei cu incadrarea in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern pentru perioada 2018-2021.

Noile reglementari asigura astfel ANPC conditiile necesare pentru a-si indeplini atributiile care-i vor reveni prin punerea in aplicare a Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice.