In Monitorul Oficial nr. 519 din 04.07.2017 s-a publicat OMFP NR. 925/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente ce pot fi impozitate prin transe de venit.Potrivit art. 69 alin. (2) din Codul fiscal, prin Ordin al Ministrului Finantelor, se aproba nomenclatorul activitatilor ce pot fi impozitate in baza normelor anuale de venit. Impozitarea veniturilor utilizandu-se metoda transelor de venit este permisa pentru un numar de 130 de activitati, la care legiuitorul a prezentat si codurile CAEN corespunzatoare activitatilor din economia nationala.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Metoda impozitarii prin transe de venit pentru acele activitati permise poate fi aplicata pana la un nivel anual maxim al veniturilor de 100.000 euro anual, calculat la cursul de la 31 decembrie al anului in care au fost realizate veniturile.

Din punctul de vedere al evidentei, contribuabilii ce realizeaza venituri impozitate prin transa de venit, completeaza in Registrul de incasari si plati, numai partea corespunzatoarea incasarilor. Desigur, aceste inregistrari reprezinta si sursa de date pentru respectarea unei eventuale obligatii de inregistrare in scopuri de TVA.

Autoritatile fiscale - Directiile generale ale finantelor publice au obligatia sa adopte si sa publice nivelul impozitului pentru respectivele transe de venit, in trimestrul al 4 lea al anului anterior celui in care se va aplica respectiva impozitare.

Contribuabilii pot opta pentru impozitarea cu transe de venit sau impozitarea in sistem real. In aceasta situatie, declaratia privind modul de impozitare se depune la Autoritatea fiscala, fie in 30 de zile de la inceperea activitatii, fie pana pe data de 31 ianuarie a anului pentru care se opteaza la respectiva procedura de impozitare. Aceasta procedura de impozitare se va aplica minim 2 ani.

Daca un contribuabil opteaza pentru impozitarea pe baza transelor de venit si desfasoara mai multe activitati distincte, transele de venit se aplica pentru fiecare activitate. Daca contribuabilul desfasoara in aceeasi perioada activitate salariala, respectiv se afla intr-o perioada de incapacitate a fortei de munca datorata accidentarii, spitalizarii, etc., normele de venit se reduc.

Daca contribuabilul desfasoara in aceeasi perioada activitate salariala, respectiv se afla intr-o perioada de incapacitate a fortei de munca datorata accidentarii, spitalizarii, etc, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata. Acesti contribuabili trebuie sa se adreseze ANAF in termen de 5 zile de la producerea respectivului incident, prezentand documente justificative.

Analizand actul normativ, fata de activitatile anterioare, regasite in nomenclatorul precedent, la o prima analiza nu am identificat modificari deosebite. Activitatile sunt cam aceleasi, si pare mai mult o renumerotare a acestora in respectivul nomenclator. Articol realizat de Adrian Benta.