Institutul National de Statistica a mentinut vineri estimarile privind cresterea economiei in primul trimestru din acest an: 5,7% fata de acelasi trimestru din anul 2016 si cu 1,7% fata de trimestrul IV 2016. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 164,21 miliarde lei preturi curente.

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a ramas nemodificata, iar dinamica valorii adaugate brute totale a crescut cu 0,2 puncte procentuale, majorandu-si contributia la cresterea PIB cu 0,2 puncte procentuale; volumul si contributia impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1,7, respectiv cu 0,2 puncte procentuale.

Volumul valorii adaugate brute pe ramuri de activitate nu a inregistrat, in general, modificari importante, cu exceptia:

- Constructiilor, cu o crestere a volumului de activitate de 1,8 puncte procentuale,

- Activitatilor profesionale, stiintifice si tehnice; activati de servicii administrative si activitati de servicii suport, cu o crestere a volumului de activitate de 0,3 puncte procentuale.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat:

- cheltuiala pentru consumul final individual si colectiv al administratiilor publice, de la 0,0% la +0,7%, ca urmare a cresterii volumului lor de activitate de la 100,0% la 104,4%;

- formarea bruta de capital fix, de la -0,1% la -0,2%, ca urmare a reducerii volumului sau de activitate de la 99,3% la 99,0%;

- exportul net, de la -0,1% la +0,2%.