In Monitorul Oficial nr. 554 din 11.07.2017 s-a publicat Legea nr. 164/2017 ce modifica legea uceniciei. In esenta, angajatorii ce incadreaza ucenici primesc o suma majorata de bani de la buget pentru fiecare ucenic incadrat. Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie. Ucenicia la locul de munca se adreseaza persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani (care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca) dar si angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:

a) sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;

b) sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;

c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;

d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;

e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si implinirea personala;

f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile de calificare 2, 3 si 4, stabilite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile ulterioare.

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj;

d) abrogat;

e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1.125 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.

Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, in conditiile prezentei legi. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

Finantarea stagiului se poate realiza din urmatoarele surse:

a) bugetul propriu al angajatorului;

b) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul;

c) abrogat;

d) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

e) alte surse, potrivit legii.

Angajatorul care incheie un contract de stagiu, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma in cuantum de 1.350 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Contractele de ucenicie incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele pana la expirarea duratei pentru care au fost incheiate, potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.

Contractele de stagiu incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele pana la expirarea duratei pentru care au fost incheiate, potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.