Guvernul a aprobat joi un memorandum privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, structura informatica ce ar urma sa unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, cu sustinerea STS. Acest Centru va fi infiintat in aparatul central al Ministerului Finantelor Publice, pana la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister si institutiilor subordonate cu atributii in tehnologia informatiei si comunicatiilor, informeaza Guvernul printr-un comunicat de presa. Vor fi structuri din Ministerul Finantelor, ANAF - aparat central si directii generale regionale, Agentia Nationala de Achizitii Publice si Comisia Nationala de Prognoza.

Potrivit comunicatului, masura are scopul sa contribuie la imbunatatirea relatiei cetatenilor cu administratia fiscala, prin cresterea cresterea gradului de informatizare si, implicit, simplificarea procedurilor administrative.

Centrul National pentru Informatii Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de masuri stabilit prin Memorandum.

Pe termen scurt, respectiv pentru 2017-2018, Planul de masuri include:

 • desemnarea si tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructura critica de interes national
 • elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare si mentinere in functiune a Sistemului Informatic al MFP
 • stabilirea necesarului de resurse si alocare de fonduri necesare pentru servicii de mentinere si pentru innoirea etapizata a infrastructurii hardware si software a Sistemului Informatic al MFP
 • angajare de personal de specialitate TIC la nivel central si local
 • implementarea mai multor proiecte in curs: Factura electronica, centralizarea sistemului de administrare a creantelor bugetare etc.

Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ are mai multe obiective, intre care:

 • Implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat
 • Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului si diversificarea serviciilor oferite
 • Implementarea unor masuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetatenilor

Pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, se are in vedere extinderea utilitatii si utilizarii "Spatiului Privat Virtual" la nivelul celorlalte institutii publice centrale si locale. De asemenea, vor fi furnizate catre ceteni, informatii privind bunurile impozabile luate in calcul la stabilirea obligatiilor fiscale ale acestora, colectate si consolidate la nivelul sistemului informatic securizat "PatrimVen" si informatii privind obligatiile fiscale si nefiscale "IMPTAX",

Se mai are in vederea crearea identitatii fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interactiunea cu statul in ceea ce priveste sistemul financiar, fiscal si de asigurari sociale. In plus, vor fi standardiate sistemele de colectare a datelor pe baza de formulare electronice utilizate in relatia cu cetateanul,

Mai este avuta in vedere dzvoltarea serviciilor informatice de analiza complexa a masivelor de date pentru:

 • Urmarirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investitii si asigurari sociale;
 • Evaluarea impactului financiar a initiativelor de modificare legislativa pentru venituri si cheltuieli;
 • Gestionarea riscurilor in colectarea veniturilor si in executia bugetara.