Romanii care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule reglementate atat de vechiul Cod fiscal, cat si de celelalte acte normative in domeniu si care nu au beneficiat de restituire pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot solicita restituirea acestora, precum si a dobanzilor datorate pentru perioada cuprinsa intre data perceperii si data restituirii, prin cerere adresata ANAF.

Romanii pot solicita in aceasta luna restituirea timbrului de mediuFoto: sxc.hu

Pana cand trebuie sa depunem documentele privind cererea de restituire?

  • Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naste la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire se depun, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 august 2018 (ulterior acestui termen nu se mai poate depune cererea si se pierde dreptul de restituire).

Ce documente trebuie depuse?

  • La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare.

Cand se pot primi banii?

  • Restituirea sumelor se realizeaza in baza deciziilor emise de ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a) pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2018;

b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

In situatia achitarii sumelor de catre societatile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de catre proprietarii care au achizitionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Restituirea sumelor se realizeaza din bugetul de stat sau din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, in functie de bugetul in care s-au facut venit sumele incasate, in contul bancar indicat de solicitant in cererea sa de restituire.

Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive, care sunt in sarcina statului roman, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita a sumelor se suporta din bugetul de stat sau din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, dupa caz.

Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Sumele ramase de restituit, reprezentand timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, in termen de maximum un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Dobanzile datorate contribuabililor aferente sumelor se calculeaza si se platesc de catre organele competente, pentru perioada cuprinsa intre data perceperii taxelor si data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotararile judecatoresti definitive.

In cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care nu au fost emise decizii de solutionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Text realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.