Sistemul privind plata defalcata a TVAar urma sa se aplice optional de la 1 septembrie 2017, urmand sa devina obligatoriu incepand cu 1 octombrie 2017. Practic, in momentul livrarii, furnizorul va fi obligat sa treaca pe factura un cont dedicat de TVA (deschis desigur la unitatile Trezoreriei sau la banci), iar beneficiarul va plati contravaloarea TVA in contul indicat de furnizor. Sumele incasate in contul de TVA pot fi folosite de catre contribuabil doar pentru a achita la randul lui TVA in termenele stabilite de lege.

Ionut MisaFoto: Agerpres

Daca se incaseaza cash sau cu cardul, contribuabilul va avea obligatia virarii banilor in termen de maxim 3 zile lucratoare de la incasare. Sumele din contul de TVA pot fi transferate catre un cont curent al titularului numai cu aprobarea prealabila a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), procedura si conditiile de aprobare urmand a fi ulterior publicate.

Noul mecanism presupune, in principal, urmatoarele:

 • deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA;
 • plata de catre beneficiari - institutii publice, persoane impozabile, cu exceptia persoanelor fizice neinregistrate si care nu au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA, a Taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor taxabile in contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului;
 • virarea/depunerea TVA aferente incasarilor in numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de catre furnizor/prestator in contul sau de TVA in termen de trei zile de la incasare;
 • utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de catre furnizor/prestator a taxei aferente achizitiilor sale furnizorilor/prestatorilor sai, precum si a taxei datorate bugetului de stat;
 • posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF;
 • interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.

Firmele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor trebui sa deschida conturile pentru incasarea si plata taxei la unitati ale Trezoreriei Statului care indeplinesc cumulativ doua conditii: structura codului IBAN aferent conturilor sa contina in mod unic sirul de caractere TVA si in plus, nu permit eliberarea de numerar din acest cont.

De la 1 ianuarie 2018, bancile vor fi obligate sa mai asigure, pentru debitarea si creditarea contului de TVA, un mecanism automat/manual care sa verifice ca tranzactiile cu instrumente bancare se realizeaza doar intre aceste conturi, dupa cum urmeaza:

 •  la debitarea contului de TVA, existenta unui IBAN beneficiar care sa contina in structura sa sirul de caractere TVA;

permiterea debitarii contului in urmatoarele situatii:

 •  sume achitateintr-un alt cont decat un cont de TVA, ca urmare a virarii eronate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata;
 •  sume transferatein contul curent al titularului deschis la aceeasi institutie de credit;
 • sume transferatein conturile de venituri bugetare/disponibilitati, in cazul institutiilor publiceinregistrate in scopuri de TVA;  alte sume rezultate din operatiuni stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.

In cazul in care conditiile de mai sus nu vor fi respectate, institutiile de credit nu vor procesa tranzactiile respective.

Plata gresita a TVA va fi sanctionata cu jumatate din suma.

Proiectul de ordonanta stabileste ca vor fi considerate contraventii urmatoarele fapte:

 •  plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului, in conditiile in care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
 • nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA, a obligatiilor de a-si deschide cont de TVA si a celor legate de debitarea contului de TVA;
 • nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA , a obligatiilor privind virarea TVA in propriul cont de TVA, in urma diverselor incasari;
 •    debitarea contului de TVA de catre titular in alte conditii decat cele prevazute de documentul citat in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017.

De notat, prima si ultima dintre faptele enumerate vor fi sanctionate cu amenzi egale cu 50% din suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului, potrivit avocatnet.ro.

Pentru cea de-a doua fapta din lista de mai sus, documentul prevede o amenda cuprinsa intre 2.000 si 4.000 de lei, in timp ce nerespectarea obligatiilor privind virarea TVA in propriul cont de TVA, in urma diverselor incasari, va atrage o amenda egala cu 10% din suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

In primele 48 de ore de la incheierea procesului-verbal sau de la comunicare, va fi posibila plata a jumatate din amenda prevazuta.