In Monitorul Oficial de miercuri s-a publicat OPANAF nr. 2399/2017 privind masura scutirii de impozit pentru darea in plata cand aceasta se realizeaza ca urmare a deciziei instantei de judecata. Totodata, actul normativ adopta si procedura restituriii impozitului cand este impusa de lege.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

Una dintre lucrarile legislative foarte mediatizate din anul trecut a fost aprobarea legii darii in plata. In esenta, o persoana fizica ce detine un imobil achizitionat in baza unui credit ipotecar obtinut de la o institutie financiara poate aplica procedura darii in plata predand imobilul institutiei financiare in scopul stingerii datoriei, act normativ publicat in Monitorul Oficial din luna aprilie 2016.

In acelasi timp, din punct de vedere fiscal, transferul dreptului de proprietate pentru bunuri imobile din patrimoniul persoanei fizice a fost in sfera impozitului pe venit. Intrucat aceasta masura de dare in plata s-a dorit una cu caracter social, prin OUG nr. 32/2016 publicata in Monitorul Oficial din 30 iunie 2016 se reglementeaza scutirea de impozit pe venit pentru procedura darii in plata a imobilelor realizata de persoanele fizice pentru o singura tranzactie de dare in plata.

In cazul transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal, realizat pe cale judecatoreasca, in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datoreaza impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prima operatiune de dare in plata.

OPANAF nr. 2399/2017 aduce procedura efectiva de scutire de impozit pentru situatiile cand darea in plata a imobilelor se realizeaza prin intermediul deciziilor adoptate prin instanta de judecata, respectiv adopta procedura de restituire a impozitului daca s-a perceput anterior adoptarii ordonantei OUG nr. 32/2016.

  • Pentru  a  beneficia  de  tratamentul  fiscal  prevazut  mai sus, persoanele fizice au obligatia depunerii la organul fiscal central competent a formularului "Cerere privind aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015", in cazul in care darea in plata a bunurilor imobile se face pe cale judecatoreasca.
  • Cererea  se  depune  de  persoana  fizica  in  termen  de  90  de  zile  de  la  data  comunicarii hotararii judecatoresti, sub sanctiunea decaderii.
  • La cerere se anexeaza certificatul eliberat de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale  Notariale  (CNARNN -Infonot),  din  care  rezulta  faptul  ca  hotararea  judecatoreasca definitiva  prin  care  s-a  realizat  darea  in  plata  s-a  inregistrat  in  Registrul  national  notarial  de evidenta a actelor de dare in plata si nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016 pana la data inregistrarii hotararii judecatoresti respective.

Pe baza documentelor primite, organul fiscal intocmeste un referat care cuprinde modul de solutionare a cererii, precum si elementele avute in vedere, potrivit legii. Referatul se intocmeste intr-un singur exemplar si se avizeaza de seful compartimentului cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent.

Decizia de impunere se comunica contribuabilului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de anulare si restituire, se aplica la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

  • Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din  patrimoniul  personal  si  a  accesoriilor aferente  acestora,  neachitate  pana  la  data  intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, persoanele fizice prevazute mai sus au obligatia depunerii la organul fiscal central competent a formularului "Cerere privind aplicarea dispozitiilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016".

La cerere se anexeaza certificatul eliberat de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN), din care sa rezulte faptul ca hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a realizat darea in plata sa inregistrat in Registrul national notarial de evidenta a actelor de dare in plata si nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata, potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data inregistrarii hotararii judecatoresti respective.

Decizia de anulare a obligatiilor fiscale in temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 se intocmeste de catre compartimentul de specialitate in doua exemplare, se avizeaza de siful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

Obligatiile fiscale stinse prin orice modalitate in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si data pronuntari hotararii judecatoresti definitive se restituie la cererea contribuabilului adresata organului fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile in mod corespunzator.

Compartimentul de specialitate procedeaza la intocmirea unui referat motivat care sta la baza scaderii din evidenta a obligatiilor fiscale reprezentand impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal si accesoriile aferente acestuia. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate procedeaza la scaderea din evidenta a acestor obligatii fiscale individualizate in titluri de creanta necomunicate contribuabilului. Acest referat se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent, de unde se repartizeaza compartimentului cu atributii de compensare/restituire, urmand ca aceasta sa fie solutionata in termen de 45 de zile de la data inregistrarii.

Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de compensare/restituire procedeaza la verificarea existentei deciziei de impunere prin care au fost stabilite impozitul care face obiectul restituirii, precum si cuantumul sumelor incasate de unitatea Trezoreriei Statului care deserveste organul fiscal central competent in administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului.