Anul acesta au aparut 89 de acte normative in domeniul fiscal, ingreunand prin volumul lor activitatea departamentelor de contabilitate si compliance din companii. Recent, in Monitorul oficial a aparut OG nr. 30/2017 ce modifica Codul de procedura fiscala. Unele prevederi au intrat in vigoare la momentul publicarii ordonantei, iar altele vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Modificarile sunt punctuale si privesc mai multe domenii, cum ar fi:

  • 1. administrarea creantelor fiscale desfasurate de institutii publice, altele decat organele fiscale;
  • 2. raspunderea pentru plata obligatiilor fiscale de catre persoanele ce desfasoara profesii libere;
  • 3. comunicarea actului administrativ-fiscal;
  • 4. declararea sediilor secundare la organul fiscal;
  • 5. metodele de efectuare a inspectiei;
  • 6. reguli privind verificarea persoanelor fizice;
  • 7. corelare penalitate de întarziere, penalitate de nedeclarare;
  • 8. sechestrarea bunurilor;
  • 9. asistenta reciproca cu statele membre;
  • 10. noi sanctiuni si contraventii.

Institutiile publice ce au dreptul sa administreze creante fiscale vor aplica Codul de procedura fiscala în aceasta activitate tinand cont de regulile aplicabile organelor centrale fiscale daca aceste institutii sunt organe fiscale centrale sau de regulile aplicabile organelor fiscale locale daca aceste institutii apartin organelor locale.

Persoanele ce desfasoara profesii libere raspund cu bunurile din patrimoniul de afectatiune pentru plata obligatiilor fiscale.

Daca patrimoniul de afectatiune este insuficient pentru acoperirea obligatiilor, în acest caz persoana ce desfasoara profesia libera raspunde cu bunuri din patrimoniul personal.

Se pastreaza actualele proceduri de comunicare a actului administrativ-fiscal si se reglementeaza suplimentar o alta posibilitate de comunicare. Noutatea consta în faptul ca organele fiscale pot comunica actul administrativ-fiscal direct la domiciliul contribuabilului, transmiterea efectuandu-se prin reprezentanti împuterniciti.

În cazul în care contribuabilul nu se afla la domiciliu sau refuza primirea actului administrativ-fiscal, organele fiscale vor comunica actul administrativ fiscal prin afisarea la domiciliu a unei notificari.

Contribuabilii ce înfiinteaza sedii secundare sau desfiinteaza sedii secundare au obligatia sa depuna declaratiile de înregistrare fiscala a acestora în termen de 30 zile de la înfiintare/desfiintare. Anterior, termenul a fost de 15 zile.

Se modifica usor actualele prevederi privind inspectiile fiscale în sensul ca sunt redefinite, fara sa existe o modificare majora, metodele de inspectie. Se pastreaza urmatoarele metode de inspectie: inspectia prin sondaj, inspectia exhaustiva si inspectia electronica.

Se clarifica mai multe situatii identificate în practica privind inspectarea averilor nedeclarate de persoanele fizice. Sunt supuse inspectiei, dupa stabilirea persoanelor ce reprezinta risc fiscal acele persoane fizice pentru care se constata o diferenta nedeclarata de venituri mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei. Durata maxima a verificarii efectuate asupra unei persoane fizice este de maxim 365 zile de la data comunicarii avizului de începere a inspectiei.

Pentru neplata sau nedeclararea la termen a obligatiilor fiscale, noul Cod de procedura fiscala prevede trei sanctiuni financiare:

a) dobanzi de întarziere;

b) penalitati de întarziere;

c) penalitate de nedeclarare.

Modificarea adusa de prezenta ordonanta stabileste ca nu se datoreaza penalitati de întarziere pentru acele creante fiscale pentru care se datoreaza penalitatea de nedeclarare.

Aceasta situatie se va reflecta în momentul în care echipele de inspectie stabilesc debite suplimentare datorate de contribuabili pentru perioadele anterioare.

Executarea silita si sechestrarea bunurilor este amplu dezvoltata în prezenta ordonanta. Un element important consta în faptul ca se suspenda executarea silita si pentru perioada în care un contribuabil notifica autoritatea fiscala de intentia de a depune o garantie de buna executie.

Termenul maxim avut de contribuabil pentru a prezenta scrisoarea de garantie sau polita de asigurare este de 45 zile de la notificare. Daca nu se depune garantia în acest termen, organele fiscale continua executarea silita.

Nu sunt sechestrabile bunurile pentru care:

- cheltuielile cu sechestrarea silita a acestor bunuri sunt mai mari decat veniturile realizate;

- valoarea bunurilor este mai mica de 1% din creantele bugetare. Se aplica doar pentru creante mai mari de 500.000 lei.

Romania îsi însuseste obligatiile de asistenta reciproca cu organele fiscale din alte state membre. Ordonanta modifica procedurile existente si reglementeaza modul în care se va realiza asistenta fiscala reciproca.

Pentru nerespectarea prevederilor din Codul de procedura fiscala sunt prevazute multiple contraventii. Se remarca doua contraventii noi, astfel:

- daca un contribuabil solicita suspendarea executarii silite motivand depunerea unei garantii bancare/scrisori de asigurare si nu reuseste aceasta depunere în termenul de 40 zile reglementat, va fi sanctionat contraventional. Sanctiunea este amenda de la 2.500 la 5.000 lei pentru contribuabilii mari si mijlocii si de la 500 lei la 1.000 lei pentru contribuabilii mici si persoane fizice;

- cetatenii romani ce intentioneaza sa se deplaseze în strainatate pentru o perioada mai mare de 183 zile au obligatia sa anunte organul fiscal cu minim 30 zile anterior plecarii. Scopul este stabilirea rezidentei fiscale, iar procedura se realizeaza prin depunerea la ANAF a chestionarului de stabilire a rezidentei fiscale. în cazul în care aceste persoane nu depun chestionarul de stabilire a rezidentei fiscale, vor fi amendati contraventional cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Aceeasi contraventie se aplica si persoanelor straine ce intentioneaza sa ramana pe teritoriul Romaniei mai mult de 183 zile fara sa depuna chestionarul de stabilire a rezidentei fiscale.

Desigur, ordonanta cuprinde si alte elemente de reglementare noi identificand pe cele mai importante dupa opinia noastra.