Incepand cu veniturile salariale aferente lunii august 2017 conform OG nr. 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, angajatorii datoreaza plata contributiei la pensii si sanatate pentru contractele de munca cu timp partial, calculata la o baza egala cu valoarea salariului minim brut garantat in plata, cand salariatii realizeaza venituri salariale brute intr-o suma mai mica decat salariul minim brut. Majorarea bazei de calcul se aplica doar pentru cheltuiala angajatorului si nu pentru contributia individuala a salariatului.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Sunt exceptate de la aceasta regula contractele de munca semnate de persoane ce au calitatea de elevi si studenti ce urmeaza o forma de invatamant cu varsta de pana la 26 ani, ucenicii, persoanele cu dizabilitati, persoanele pensionate, persoanele incadrate cu mai multe contracte de munca cu timp partial, iar suma veniturile brute realizate cumulat depaseste salariul minim brut pe tara.

Prin OMFP nr. 2343/2017 se instituie procedura efectiva de aplicare a acestei reglementari, iar actul normativ prezinta mai multe exemple practice.

O prima procedura reglementata de acest ordin se adreseaza situatiilor in care un salariat desfasoara activitatea in baza a doua sau mai multe contracte de munca cu timp partial, iar suma veniturilor poate sa fie mai mare sau mai mica decat salariul minim brut.

Sunt posibile doua situatii:

a) Daca valoarea veniturilor brute realizate cumulat intr-o luna este mai mare decat salariul minim brut garantat in plata, in acest caz nu se majoreaza baza de calcul pentru asigurarile sociale la niciunul dintre angajatori. Salariatul are obligatia sa dea o declaratie pe propria raspundere cu privire la veniturile salariale realizate in luna respectiva.

Foarte important: prezentul ordin reglementeaza modelul declaratiei, iar aceasta se depune de catre salariat la angajator pentru fiecare luna in care a realizat venituri (lunar pentru luna incheiata) pana pe data de 5 a lunii urmatoare. Pentru luna august 2017 termenul de depunere a acestei declaratii este 10 septembrie 2017.

Exemplu: o persoana fizica este incadrata cu contract de munca in suma de 700 lei la societatea X SRL si cu contract de munca in suma de 800 lei la societatea Y SRL. In luna august nu au existat zile de suspendare a contractelor de munca. In acest caz, suma veniturilor brute realizate de persoana fizica este de 1.500 lei si nu se impune majorarea bazei de calcul a contributiei sociale. Salariatul va da cate o declaratie pentru fiecare dintre acesti angajatori.

b) Daca suma veniturilor brute realizate de salariat in baza a doua sau mai multe contracte de munca cu timp partial este mai mica decat salariul minim brut pe economie, in acest caz, fiecare dintre angajatori va majora baza de calcul la nivelul salariului minim brut pentru contractele de munca cu timp partial.

Exemplu: o persoana fizica este salariata in luna august la doi angajatori prin contracte de munca cu timp partial. La societatea ABC SRL, venitul brut realizat este de 500 lei. La societatea XYZ SRL venitul brut realizat este de 600 lei. In luna august 2017 nu au existat situatii de suspendare a contractelor de munca. Atat societatea ABC SRL, cat si societatea XYZ SRL datoreaza pentru luna august 2017 contributia angajatorului la pensie si la asigurarile de sanatate calculate la nivelul salariului minim brut garantat in plata - suma de 1.450 lei.

Nota: tot in Monitorul Oficial din 5 septembrie 2017 a fost publicat ordinul privind modificarea instructiunilor de depunere a declaratiei cu veniturile salariale si asigurari sociale - Formular 112.

O a doua situatie reglementata pentru care legiuitorul prezinta si exemple este procedura de determinare a bazei de calcul pentru contributia angajatorului la asigurarile sociale aferente contractelor de munca cu timp partial in situatia in care intervin cazurile de suspendare a contractului de munca.

Baza contributiei la asigurarile sociale se calculeaza pentru numarul de zile in care contractul de munca este activ. Legiuitorul defineste generic ca un contract de munca este activ atata timp cat el nu este suspendat conform Codului muncii.

Prin urmare, la stabilirea perioadei in care un contract de munca este activ vom porni de la numarul de zile lucratoare existente intr-o luna din care vom elimina numarul de zile in care contractul a fost suspendat in conditiile Codului muncii.

Legiuitorul adopta formula de calcul a bazei pentru determinarea bazei de calcul a asigurarilor sociale in cazul in care apare o perioada de inactivitate dupa formula: Baza de calcul = (Salariul minim brut pe tara / Numarul total de zile lucratoare din luna) X Numarul de zile lucrate in luna.