La nivelul Directiei Supraveghere nu s-a primit nici o solicitare privind aprobarea de noi membri in conducerea CEC Bank SA, au transmis luni HotNews, reprezentantii Bancii Nationale. "Totodata, va facem cunoscut ca potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) si (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, "Cu exceptia notificarilor de achizitii propuse pentru care procedura si termenul de evaluare sunt prevazute de O.U.G. nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca Nationala a Romaniei hotaraste cu privire la aprobarea cererilor formulate de institutiile de credit potrivit prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data primirii informatiilor si documentatiei complete in sustinerea cererii de aprobare", se mai arata in raspunsul primit de la BNR.

Banca Nationala a RomanieiFoto: USER UPLOADED

"Banca Nationala a Romaniei poate respinge o cerere de aprobare inaintata potrivit prezentului regulament, daca nu sunt indeplinite cerintele legii si ale reglementarilor date in aplicarea acesteia ori daca informatiile furnizate sunt incomplete sau insuficiente", se mai spune in raspunsul BNR transmis luni.

In cazul in care sunt necesare informatii sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile incepe sa curga de la data prezentarii acestora, dar nu poate depasi 3 luni de la data primirii cererii.

Potrivit Regulamentului 11/2007, Banca Nationala a Romaniei evalueaza, de la caz la caz, fiecare persoana nominalizata sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 16 alin. (1), luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.

(2) In sensul prevederilor alin. (1) vor putea fi avute in vedere, pentru ultimii 10 ani, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:

a) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania ori din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este nominalizata sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere;

b) persoana a exercitat, fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;

c) in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau a unei sucursale a unei institutii de credit straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) o institutie de credit a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a exercitat functia de administrare si/sau de conducere a institutiei de credit in cauza;

e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere ori la care este sau a fost actionar semnificativ ori asociat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie;

f) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative.

(3) La evaluarea persoanelor nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere a unei banci se va avea in vedere si daca planul de activitate prezentat si insusit de acestea are la baza o abordare realista si denota profesionalism.