In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265/19 din 10.10.2017 a fost publicata Decizia 2017/1855 de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, decizie care prevede noul plafon pentru scutire de la plata TVA de la 65.000 euro la 88.500 euro calculat la cursul de la data aderarii. Acest plafon a fost solicitat Comisiei Europene de autoritatile romane printr-o scrisoare inregistrata de Comisie la 26 aprilie 2017, prin care Romania a solicitat o autorizare de prelungire a derogarii de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE si, in acelasi timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul in moneda nationala al sumei de 88 500 euro.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

"Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala a 88 500 EUR la cursul de schimb din ziua aderarii sale.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii acesteia.

Prezenta decizie se aplica de la 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie 2020 sau pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a dispozitiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, daca aceasta data este anterioara.

Articolul 3

Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

Adoptata la Luxemburg, 10 octombrie 2017."

  • Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la UE si care a fost 3.3817. Prin urmare valoarea in lei a noului plafon este 88.500 euro x 3.3817 = 299.280, 45 lei , dar asa cum prevede Codul Fiscal la art 310 alin (1) : "se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie" respectiv 300.000 lei .
  • Masura ar urma sa se aplice incepand cu 01.01.2018 si avand termen final 31.12.2020 .

Mentionez ca in 2012 , Romania a solicitat marirea plafonului de scutire de la plata TVA de la 35.000 euro la 65.000 euro (plafon aflat si in prezent ).

Acesta a fost aprobat prin DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE A CONSILIULUI din 26 martie 2012, de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata , iar acesta a fost introdus in legislatia nationala dupa mai bine de 2 luni, de Guvernul Romaniei prin Ordonanta de urgenta nr. 24/07.06.2012 de modificare a Codului Fiscal si plafonul de 65.000 euro s-a aplicat din 01.07.2012.

  • In mod asemanator si in cazul noului plafon de TVA de 88.500 euro ( 300.000 lei ) Guvernul va trebui sa dea o Ordonanta simpla sau de urgenta pana la 31.12.2017 in care sa se introduca acest plafon prin modificarea art 310 alin (1) din Codul Fiscal si care va avea urmatoarea forma , prin analogie cu forma existenta in prezent :

ART 310 alin (1)

"(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, denumita in continuare regim special de scutire , pentru operatiunile prevazute la art. 268 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b)"

Masurile tranzitorii ce se vor aplica in legatura cu noul plafon ( prin analogie cu masurile tranzitorii la schimbarea plafonului de la 35.000 euro la 65.000 euro ):

1. persoanele impozabile inregistrate in scop de TVA au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc in perioada 1 ianuarie ¬ 31 decembrie 2017 plafonul de 220.000 lei.

In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 plafonul de 220.000 lei persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 300.000 de lei incepand cu 01.01.2018

2. persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 01.01.2018 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de scutire de 300.000 lei, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018;

3. persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data de 01.01.2018 , inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 300.000 lei.

"Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 , in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 .

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 323 , indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 322 , pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. in ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu."

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors"si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 11.000 de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.