Prevazut initial a se oficializa pana la 1 septembrie, decizia de infiintare a Centrului National pentru Informatii Financiare a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Noua structura nu are personalitate juridica si este organizata la nivel de directie generala, prin reorganizarea Directiei generale a tehnologiei informatiei si preluarea activitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, precum si a personalului aferent acestei activitati.

Centrul Național pentru Informații Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de măsuri care cuprinde (pentru 2017-2018):

 • desemnarea și tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructură critică de interes național
 •  elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare și menținere în funcțiune a Sistemului Informatic al MFP
 • stabilirea necesarului de resurse și alocare de fonduri necesare pentru servicii de menținere și pentru înnoirea etapizată a infrastructurii hardware și software a Sistemului Informatic al MFP
 • angajare de personal de specialitate TIC la nivel central și local
 • implementarea mai multor proiecte în curs: Factura electronică, centralizarea sistemului de administrare a creanțelor bugetare etc.

Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest Centru consolidat administrativ are mai multe obiective, între care:

 • Implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat
 • Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite
 • Extinderea utilității și utilizării ”Spațiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte instituții publice centrale și locale,
 • Furnizarea către cetățeni a informațiilor privind bunurile impozabile luate în calcul la stabilirea obligațiilor fiscale ale acestora, colectate și consolidate la nivelul sistemului informatic securizat „PatrimVen”,
 • Furnizarea către cetățeni a informațiilor privind obligațiile fiscale și nefiscale „IMPTAX”,
 •  Crearea și operaționalizarea identității fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interacțiunea cu statul în ceea ce privește sistemul financiar, fiscal și de asigurări sociale,
 • Standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe bază de formulare electronice utilizate în relația cu cetățeanul,

Achizitiile de echipamente, bunuri si servicii din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor se realizeaza centralizat de catre Ministerul Finantelor Publice, cu exceptia echipamentelor pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, finantate in baza Acordului de imprumut (Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Aceste echipamentele, bunurile si servicii se pun la dispozitia institutiilor cu titlu gratuit, pe baza unor criterii de utilizare eficienta a functiilor sistemului informatic, agreate de Ministerul Finantelor Publice.

Centrul National pentru Informatii Financiare asigura, cu titlu gratuit, serviciile de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor pentru Ministerul Finantelor Publice, inclusiv suportul de specialitate pentru implementarea proiectului.

Centrul National pentru Informatii Financiare coordoneaza in mod direct activitatea din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Incadrarea personalului se realizeaza in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.