Cand am scris acest articol m-am bazat pe buna credinta a Guvernului de a-si respecta propria initiativa prevazuta in proiectul Ordonantei de modificare a Codului Fiscal si in nota sa de fundamentare. Acum lucrurile dupa forma publicata in Monitorul Oficial se pare ca stau cu totul si cu totul altfel! In forma publicata in Monitorul Oficial , persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente, profesii liberale, PFA, drepturi de proprietate intelectuala NU MAI SUNT SCUTITE de plata contributiilor la CAS si CASS daca au si venituri din salarii , desi in Nota de Fundamentare erau scutite.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Inaintea elaborarii unor modificari legislative, Guvernul formuleaza o argumentatie in care explica de ce se impune acest lucru si ce efecte vor avea prezumatele schimbari. Aceasta argumentatie se concretizeaza intr-o NOTA DE FUNDAMENTARE atasata proiectului actului normativ .

Astfel:

¬ in Nota de fundamentare a OUG 79/2017, de modificare a Codului fiscal, era precizat acest lucru in ceea ce priveste persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente , PFA , profesii liberale , drepturi de proprietate intelectuala :

¬4. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente, acestea datoreaza CAS si a CASS, dupa cum urmeaza:

in cazul CAS:

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, datoreaza CAS in urmatoarele conditii:

  •  daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate in sistemul public de pensii sau intr-un sistem propriu de asigurari sociale, potrivit legii;
  • daca nu sunt asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii (avocatii, notarii, personalul monahal, personalul militar);

Contributia se stabileste la un venit ales de catre contribuabil, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara, independent de nivelul venitului realizat;

Persoanele care realizeaza venituri lunare din activitati independente sub nivelul salariului minim burt pe tara nu au obligatia sa plateasca CAS, insa pot opta pentru plata contributiei, in aceleasi conditii prevazute pentru cei care au obligatia platii contributiei.

in cazul CASS :

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, dar si alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoana juridica, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura sau din alte surse, datoreaza CASS, daca veniturile lunare realizate cumulat, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara din una sau mai multe surse de venituri din cele mentionate, in urmatoarele conditii:

  • daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor;
  • daca nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite venituri (ex: studentii/tinerii pentru veniturile din investitii, alte surse, cedarea folosintei bunurilor).

Contributia se stabileste la salariul minim brut pe tara, indiferent de nivelul venitului realizat si de numarul activitatilor desfasurate;

Persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe tara, nu au obligatia sa plateasca CASS, insa pot opta pentru plata contributiei in aceleasi conditii prevazute pentru cei care au obligatia platii contributiei, pentru asigurarea in sistemul de asigurari de sanatate;

In cazul categoriilor de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, daca nivelul lunar al veniturilor din activitati independente si din celelalte categorii de venituri, este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara, acestea sunt asigurate in sistemul de asigurari de sanatate, in virtutea faptului ca se afla in categoria de persoane exceptate de la plata CASS"

Cu alte cuvinte era clar ca nu se plateau contributii CAS si CASS din venituri din activitati independente daca erai si salariat!

Acum, in noul text pentru CAS, au scos partea cu :

" daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate in sistemul public de pensii sau intr-un sistem propriu de asigurari sociale, potrivit legii;"

Iar pentru CASS au eliminat fraza urmatoare: "daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor;"

Sa vedem cum arata textul in proiectul Ordonantei si cum a fost publicat in forma din Monitorul Oficial referitor la CAS :

Text proiect :

"Art. 150

- Persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale:

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente nu datoreaza contributia de asigurari sociale daca se incadreaza intr-una dintre urmatoarele situatii:

- a) realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate in sistemul public de pensii sau intr-un sistem propriu de asigurari sociale, potrivit legii;

- b) realizeaza venituri din activitati independente pentru care sunt asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, potrivit legii."

Text Monitor Oficial :

Articolul 149 se abroga.

58. Titlul sectiunii a 6-a a capitolului II al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente"

59. Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins..."

Se pare ca articolul 150 ce prevedea scutirea de CAS daca acel PFA avea si venituri din salarii s-a pierdut undeva pe drum spre Monitorul Oficial .

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

In continuare sa urmarim si cum s-a transformat scutirea de CASS :

Text proiect :

Art 155 : (2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri lunare, cumulate cel putin egale cu salariul de baza minim brut pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;

Text Monitor Oficial :

Art 155 (2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 67^1;

Si aici, dupa cum observati , partea cu "care nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor" s-a ratacit in trafic cred, de la Palatul Victoria la Monitorul Oficial .

Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Concluzie :

In forma publicata in Monitorul Oficial , persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente, profesii liberale, PFA, drepturi de proprietate intelectuala NU MAI SUNT SCUTITE de plata contributiilor la CAS si CASS daca au si venituri din salarii , desi in NOTA DE FUNDAMENTARE a Ordonantei 79 erau scutite.

Prin urmare se va plati CAS de 25% la valoarea venitului ales de contribuabil dar nu mai mic de salariul minim pe economie si CASS de 10% la salariul minim pe economie.

Eu asa stiam, ca intr-un stat membru al UE si care isi respecta contribuabilii, daca schimbi ceva in NOTA DE FUNDAMENTARE, pe care iti argumentezi oportunitatea unei modificari legislative, trebuie sa argumentezi de ce o faci, nu sa aduci modificari SUBSTANTIALE, noaptea pe furis !

Nota de fundamentare a Ordonantei, poate fi citita aici.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de aproape 13.000 de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.