In Monitorul Oficial de joi, 16 noiembrie 2017, a fost publicat OUG nr. 82/2017, care reglementeaza mai multe situatii punctuale, cum ar fi procentul contributiei la fondurile de pensii administrate privat, plafonul minim si maxim al indemnizatiei pentru cresterea copilului, respectiv o procedura de negociere aplicata de societatile mici pana la 20 de salariati pentru transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Cele mai importante prevederi:

  • Incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei.
  • Prin  derogare  de  la  prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, in perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
  • Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii administrate privat este de 3,75%.
  • Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.
  • Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta la art. 33^1 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si are valoarea de 500 lei.
  • Cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
  • Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute, cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.
  • Prin  derogare  de  la  prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea  nr. 62/2011, republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, pentru  punerea  in  aplicare  a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.
  • Prin exceptie de la actualele prevederi normative, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017 societatile cu pana la 20 de salariati vor trebui sa negocieze/dialogheze cu salariatii pentru transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat. Partile pot solicita ajutorul confederatiilor sindicale din ramura de activitate desfasurata. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.