Ordinul ANAF nr. 3289/2017 modifica si introduce o ampla procedura privind declararea inactivitatii unui contribuabil sau privind reactivarea fiscala a unui contribuabil declarat inactiv in perioada anterioara. In esenta, documentul introduce cateva termene foarte clare si abia dupa depasirea acestor termene se trece la procedura efectiva de declarare a inactivitatii. De exemplu, un contribuabil poate fi declarat inactiv fiscal daca timp de 6 luni nu si-a indeplinit obligatiile de depunere a declaratiilor fiscale.

Noua procedura obliga organul fiscal sa notifice contribuabilul pentru nedepunerea declaratiilor, iar daca contribuabilul nu respecta aceasta obligatie fiscala, dupa un termen de 15 zile de la notificare, se poate incepe procedura de declarare a inactivitatii fiscale.

Ordinul enumera punctual declaratiile fiscale pentru care se poate declara inactivitatea fiscala, in cazul nedepunerii acestora, astfel:

  •  100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
  • 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
  •  101 "Declaratie privind impozitul pe profit";
  •  300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
  • 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
  •  390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri";
  •  394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

De asemenea, pentru a fi declarati inactivi, contribuabilii trebuie sa se afle in una dintre urmatoarele situatii precizate de ordin, astfel:

a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b) organul fiscal central constata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

c) inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului;

d) durata de functionare a societatii este expirata;

e) societatea nu mai are organe statutare;

f) durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

Ordinul stabileste si procedura de emitere si comunicare a Deciziei de declarare in inactivitate, precum si procedura privind reactivarea contribuabililor declarati inactivi.

Pentru a fi reactivati, contribuabilii declarati inactivi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b) sa nu inregistreze obligatii fiscale restante;

c) organul fiscal central care a propus reactivarea sa constate ca acestia functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

d) contribuabilii declarati inactivi trebuie sa nu se mai afle in situatia pentru care au fost declarati inactivi, conform mentiunilor inscrise in registrele in care au fost inregistrati, precum si in nicio situatie ce ar putea conduce la inactivitate.

De asemenea, ordinul mai stabileste procedura de indreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declarati inactivi/reactivati, precum si procedura de emitere a Deciziei de indreptare a erorii materiale.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.