In Monitorul Oficial de miercuri a fost publicata OUG nr. 95/2017 ce modifica procedura bugetului asigurarilor de somaj si care e aplicabila de la 1 ianuarie 2018. Ordonanta modifica legislatia privind asigurarile sociale de somaj, redefineste persoanele asigurate in mod obligatoriu in sistemul asigurarilor sociale de somaj, stabileste persoanele ce se pot asigura in mod facultativ si mai ales reglementeaza modul in care se acorda subventiile pentru angajatorii ce fac angajari din cadrul categoriilor de persoane pentru care se aplica astfel de subventii (absolventi, someri, persoane ce beneficiaza de drepturi de insertie sau reinsertie profesionala).

Aceasta ordonanta reglementeaza si constituirea sumelor de bani pentru garantarea si plata creantelor salariale avand in vedere recentele modificari aduse de OUG nr. 79/2017 privind transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat si introducerea contributiei pentru garantarea creantelor salariale in suma cumulata a contributiei asiguratorie pentru munca platita de angajator in procent de 2,25%.

Sunt asigurati prin efectul legii urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii;
 • functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
 • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive legislative ori judecatoresti;
 • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial, respectiv entitati, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit;
 •  persoanele care desfasoara activitate pe baza unui raport de munca stabilit, in calitate de membru cooperator;
 •  directorii care desfasoara activitate pe baza de contract de mandat si membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum si managerii care desfasoara activitati pe baza de contract in baza contractului de management prevazut de lege;
 • administratorii societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, care desfasoara activitate pe baza de contract de mandat;
 •  persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pentru care autoritatile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru veniturile realizate in afara Romaniei, legislatia aplicabila in domeniul contributiilor sociale obligatorii este cea din Romania;
 •  persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene.

Pot fi asigurati facultativ pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj urmatoarele persoane:

 • asociat unic, asociati;
 •  persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice, titulari ai intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor familiale;
 •  cetateni romani aflati in strainatate ce nu intra sub incidenta vreunei legislatii de asigurari de somaj din acele state;
 •  orice persoana care isi doreste sa se asigure la somaj si nu se regaseste in vreuna dintre situatiile anterioare.

Persoanele ce se pot asigura facultativ si doresc acest fapt vor semna un contract de asigurare cu agentiile specializate si vor achita contributia la bugetul asigurarilor de somaj.

Pentru persoanele asigurate prin efectul legii ce au calitate de salariati sau realizeaza venituri asimilate salariilor aflate in sfera contributiei asiguratorie de munca, asigurarea acestor persoane la fondul de somaj se realizeaza prin depunerea de catre angajatori a declaratiei nominale cu veniturile din salarii si asigurarile sociale ¬ Formular 112.

Valoarea bazei de calcul lunar pentru care se determina obligatia platii contributiei la asigurarile de somaj (cu precadere cei asigurati in mod facultativ) nu poate sa fie mai mica decat salariul minim brut pe economie garantat in plata si nici mai mare decat 5 ori salariul mediu pe economie.

Sursa initiala de finantare a bugetului pentru somaj, respectiv a fondului pentru garantarea creantelor salariale este contributia asiguratorie pentru munca platita de angajatori.

Angajatorii achita nedefalcat aceasta contributie, iar personalul de specialitate din sistemul public vireaza:

¬ 15% din valoarea contributiei catre fondul de garantare a creantelor salariale;

¬ 20% pentru fondul de somaj.

Aceste reguli se vor aplica incepand cu anul 2018 si trebuie analizate in contextul modificarii Codului fiscal. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta