In Monitorul Oficial a fost publicat recent Ordinul Presedintelui ANAF privind procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Documentul modifica procedura de inregistrare, respectiv procedura de administrare fiscala a societatilor ce fac parte dintr-un grup fiscal. Pana la noi reglementari, grupul fiscal este privit doar din perspectiva TVA.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce spune in esenta Ordinul:

  • In cadrul unui grup fiscal, o societate declarata responsabil a grupului fiscal cumuleaza situatia TVA pentru toate societatile din grup si stabileste o suma centralizatoare de plata/de recuperat cumulativa pentru toate entitatile din grup.
  • In interiorul grupului fiscal, TVA de plata datorat de o societate se compenseaza cu TVA de recuperat de la alta societate, iar diferentele se regularizeaza fata de buget prin intermediul unui decont de TVA centralizator depus de entitatea desemnata a reprezenta grupul fiscal in fata autoritatii fiscale.
  • Din punct de vedere normativ, se pot constitui intr-un grup fiscal acele entitati la care exista un actionariat comun ce detine mai mult de 50% din capitalul social al societatilor ce doresc sa fie grup fiscal si au aceeasi perioada fiscala din punctul de vedere al TVA.

Prin OPANAF nr. 3480/2017 se modifica procedura de inregistrare fiscala a grupului fiscal si se modifica administrarea fiscala a societatilor din grupul fiscal.

  • Acest temei normativ reglementeaza un nou format al cererii de inregistrare a grupului fiscal si introduce un format tip ce va fi preluat ca model de catre viitoarele entitati ce vor forma grupuri fiscale.
  • Cererea se depune la autoritatea fiscala la care este arondata societatea ce va conduce grupul fiscal.
  • Toate societatile ce formeaza grupul fiscal vor trece in administrarea organului fiscal la care este arondata societatea desemnata drept lider a grupului fiscal.

Implementarea grupului fiscal intra in vigoare:

  • a) in prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei de aprobare, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;
  • b) in prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei de aprobare, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.